Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU BRAKU UWZGLĘDNIENIA ZASTOSOWANIA W SCENAIUSZU NARAŻENIA

Zgodnie z rozporządzeniem REACH, masz 12 miesięcy od dnia otrzymania numeru rejestracji w karcie charakterystyki od dostawcy, aby wprowadzić zalecenia zawarte w scenariuszu narażenia (Artykuły 37 i 39 REACH), który jest załącznikiem do karty charakterystyki. Jeśli masz problem z dokładnym wprowadzeniem zaleceń nadal masz pole manewru.

Do wyboru są cztery możliwości:

Opcja nr 1: Modyfikowanie warunków stosowania, tak aby były one równoważne z warunkami zalecanymi w e-SDS od dostawcy (np. zmiana systemu otwartego do zamkniętego, bardziej wydajny system wentylacji, itd.)

Opcja nr 2: Poproś swojego dostawcę / rejestrującego, aby uwzględnił Twoje warunki użytkowania w istniejących scenariuszach narażenia.

Rejestrujący może zaakceptować prośbę i uzupełnić istniejące e SDS zawierając w nich Twoje warunki użytkowania, lub odmówić. Rejestrujący / dostawca powinien natychmiast poinformować dalszych użytkowników o przyczynach odmowy.

Opcja nr 3: Zgłoś warunki użytkowania do ECHA i opracuj własny raport bezpieczeństwa chemicznego (CSR) (Artykuł 37 rozporządzenia REACH).

Opcja nr 4: Wybierz dostawcę, który zaproponował lepsze warunki użytkowania.


SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji

Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?