Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU BRAKU UWZGLĘDNIENIA ZASTOSOWANIA W SCENAIUSZU NARAŻENIA

Zgodnie z rozporządzeniem REACH, masz 12 miesięcy od dnia otrzymania numeru rejestracji w karcie charakterystyki od dostawcy, aby wprowadzić zalecenia zawarte w scenariuszu narażenia (Artykuły 37 i 39 REACH), który jest załącznikiem do karty charakterystyki. Jeśli masz problem z dokładnym wprowadzeniem zaleceń nadal masz pole manewru.

Do wyboru są cztery możliwości:

Opcja nr 1: Modyfikowanie warunków stosowania, tak aby były one równoważne z warunkami zalecanymi w e-SDS od dostawcy (np. zmiana systemu otwartego do zamkniętego, bardziej wydajny system wentylacji, itd.)

Opcja nr 2: Poproś swojego dostawcę / rejestrującego, aby uwzględnił Twoje warunki użytkowania w istniejących scenariuszach narażenia.

Rejestrujący może zaakceptować prośbę i uzupełnić istniejące e SDS zawierając w nich Twoje warunki użytkowania, lub odmówić. Rejestrujący / dostawca powinien natychmiast poinformować dalszych użytkowników o przyczynach odmowy.

Opcja nr 3: Zgłoś warunki użytkowania do ECHA i opracuj własny raport bezpieczeństwa chemicznego (CSR) (Artykuł 37 rozporządzenia REACH).

Opcja nr 4: Wybierz dostawcę, który zaproponował lepsze warunki użytkowania.


SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji