Komunikacja w ramach łańcucha dostaw

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje usługi doradcze związane z zarządzaniem substancjami, mieszaninami oraz wyrobami chemicznymi stosowanymi w Państwa przedsiębiorstwie (zgodność z przepisami REACH, CLP i in.) w celu minimalizacji ryzyka oraz zapewnienia ochrony pracowników, bezpieczeństwa w miejscu pracy i ochrony środowiska; a także pomoc dotyczącą komunikacji w łańcuchu dostaw.

W razie pytań prosimy o kontakt telefonicznie: +48 793 988 790 lub e-mailowo: ekotoks(at)ekotoks.pl

Komunikacja w ramach łańcucha dostaw – reprezentowanie przedsiębiorstw

KOMUNIKACJA Z INNYMI UCZESTNIKAMI ŁAŃCUCHA DOSTAW

Zakres usług

  1. Zapewnienie komunikacji z dostawcami w celu wyeliminowania wad zidentyfikowanych w kartach charakterystyki i scenariuszach narażenia.
  2. Reprezentowanie przedsiębiorstwa w relacji z dostawcami jako wyłączne ciało do komunikacji.

W ramach REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW w relacji z dostawcami zapewniamy

  1. Opracowanie bazy danych dostawców.
  2. Opracowanie bazy danych poprawionych SDSów, e-SDSów w wyniku komunikacji z dostawcą.
  3. Raport dotyczący komunikacji z dostawcą.

Więcej informacji:

Zarządzanie chemikaliami

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg