Komunikacja w ramach łańcucha dostaw

Komunikacja w ramach łańcucha dostaw

Zakres usług:

 1. Zapewnienie komunikacji z dostawcami w celu wyeliminowania wad zidentyfikowanych w kartach
  charakterystyki i scenariuszach narażenia;
 2. Reprezentowanie przedsiębiorstwa w relacji z dostawcami jako wyłączny przedstawiciel do
  komunikacji.

W ramach reprezentowania przedsiębiorstw w relacji z dostawcami zapewniamy:

 1. Opracowanie bazy danych dostawców;
 2. Opracowanie bazy danych poprawionych kart charakterystyki i e-SDS w wyniku
  komunikacji z dostawcą;
 3. Raport dotyczący komunikacji z dostawcą.

Linky:

Zarządzanie chemikaliami