Proces rejestracji REACH

 

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje przeprowadzenie pełnego procesu rejestracji REACH substancji chemicznych, a także wykonanie reportu bezpieczeństwa chemicznego, komunikację w ramach SIEF, pomoc przy identyfikacji substancji i inne.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

PROCES REJESTRACJI REACH

Producenci i importerzy substancji w ilościach co najmniej jednej tony rocznie muszą zebrać informacje o właściwościach tych substancji i przekazać je do ECHA za pośrednictwem dokumentacji rejestracyjnej.

Rejestracja musi zostać dokonana we wspólnym przedłożeniu, jeżeli tą samą substancję wytwarza lub sprzedaje więcej niż jedna firma.

Rejestracja wstępna

Dawała możliwość producentom i importerom skorzystania z okresów przejściowych dotyczących terminów dla wykonania pełnej rejestracji REACH. Ostatnie rejestracje wstępne można było przeprowadzać do 31 maja 2017, natomiast ostatni okres przejściowy upłynął 31 maja 2018.

Obecnie każdy rejestrujący, przed rejestracją substancji musi wysłać do ECHA zapytanie.

Przygotowanie i składanie dokumentacji z zapytaniem

Przed rozpoczęciem rejestracji substancji jesteś zobowiązany do przygotowania i złożenia zapytania (Inquiry) do ECHA. Zarówno zapytanie jak i samą rejestrację należy wykonać przed wyprodukowaniem lub wprowadzeniem substancji do obrotu.

Po ocenie zapytania ECHA pomoże w skontaktowaniu się z wcześniejszymi i / lub potencjalnymi rejestrującymi, umożliwiając udostępnianie danych i wspólne przedkładanie danych.

Inquiry dossier należy przygotować w programie IUCLID:

 1. Utwórz dokumentację zawierającą niezbędne informacje o substancji przy użyciu najnowszej wersji IUCLID.
 2. Użyj wtyczki IUCLID (validate) aby sprawdzić poprawność dokumentacji i/lub wskazać brakujące informacje (business rule check).
 3. Prześlij dokumentację poprzez REACH-IT.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem: ECHA Jak przygotować dokumentację z zapytaniem.

Rejestracja substancji

Podstawą procesu rejestracji jest przygotowanie i przesłanie dokumentacji rejestracyjnej do ECHA. Należy pamiętać, że dokumentacja rejestracyjna musi być aktualizowana, gdy pojawiają się nowe informacje dotyczące substancji lub zmieniają się dane przedsiębiorstwa.

Dokumentacja może zostać przygotowana przy użyciu najnowszej wersji IUCLID i przesłana za pomocą REACH-IT. Jeśli jednak jesteś członkiem wspólnego przedłożenia (ale nie jesteś wiodącym rejestrującym), możesz przygotować rejestrację online bezpośrednio w systemie REACH-IT.

Przygotowanie i złożenie dokumentacji:

 1. Przeczytaj Podręcznik ECHA: Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i dokumentację dla PPORD.
 2. Podaj wymagane informacje w IUCLID, aby uzupełnić zbiór danych substancji.
 3. W razie potrzeby skorzystaj z narzędzia CHESAR Chemical Safety Assessment Tool i stwórz swój raport bezpieczeństwa chemicznego (CSR).
 4. Jeśli zbiór danych o substancji jest kompletny, utwórz końcową dokumentację rejestracyjną zgodnie z kreatorem tworzenia dokumentacji IUCLID.
 5. Użyj wtyczki IUCLID (validate) aby sprawdzić poprawność dokumentacji i/lub wskazać brakujące informacje (business rule check).
 6. Użyj wtyczki IUCLID, aby wyświetlić widok informacji i zobaczyć, które informacje z dokumentacji ECHA zostaną opublikowane.
 7. Ponownie skorzystaj z wtyczki IUCLID do obliczenia opłaty za rejestrację.
 8. Wyeksportuj dokumentację z IUCLID i prześlij ją za pomocą REACH-IT.

Przygotowanie do rejestracji w ramach wspólnego przedłożenia danych

Dwóch lub więcej potencjalnych rejestrujących wprowadzających do obrotu tę samą substancję powinno porozumieć się w celu wspólnego przedłożenia danych rejestracyjnych. Porozumienie to odbywa się poprzez SIEF (Substance Information Exchange Forum), którego powstanie jest zapewnione przez ECHA w systemie REACH-IT.  SIEF służy do udostępniania danych o swoistych właściwościach substancji, negocjacji czy uzgodnienia klasyfikacji i oznakowania substancji.

Potencjalni rejestrujący wybierają spośród siebie wiodącego rejestrującego, który przedkłada pełne dossier rejestracyjne. Członkowie tego samego wspólnego przedłożenia również przygotowują dokumenty rejestracyjne, jest to tzw. indywidualne dossier i zawiera tylko informacje specyficzne dla danego rejestrującego (dane firmy, skład substancji, dane analityczne), natomiast dane badawcze są wspólne.

Gdy ECHA dokona ewaluacji dokumentacji głównego rejestrującego i potwierdzi, że została uiszczona odpowiednia opłata rejestracyjna, wiodący rejestrujący otrzyma numer rejestracyjny. Wszyscy pozostali rejestrujący otrzymają numery rejestracyjne, gdy ECHA uzna ich dokumentację za kompletną.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg