Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej firmie (zgodnie z rozporządzeniami REACH, CLP) a także tworzenie scenariuszy narażenia (SN) oraz wdrażanie w miejscu pracy wymagań zawartych w SN otrzymanych od dostawców.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Wdrażanie wymagań e-SDS na stanowisku pracy i skalowanie Scenariuszy Narażenia (SN)

  1. Identyfikacja parametrów scenariusza narażenia na podstawie danych klienta (rozszerzona karta
    charakterystyki, e-SDS);
  2. Określenie warunków stosowania w przedsiębiorstwie w odniesieniu do SN na podstawie danych klienta (dokumentacja wewnętrzna);
  3. Identyfikacja parametrów i wartości dotyczących wykorzystania modeli i konkretnych informacji z ocenianego procesu, w tym wykorzystanie mierzonych parametrów dla poszczególnych procesów;
  4. Obliczanie skalowanych parametrów i weryfikacja ich stosowalności (modelowanie);
  5. Ocena wyników skalowania i ocena potrzeby dodatkowych kroków – dokumentacja i formalizacja dokumentacji.

W przypadku zamówienia WDRAZANIE WYMAGAŃ E-SDS – ES Scalling zapewniamy sprawozdanie z wdrożenia wymagań e-SDS (skalowanie scenariusza narażenia) dla konkretnej substancji jako takiej lub zawartej w mieszaninie wykorzystywanej w Państwa firmie, które obejmuje:

a) Identyfikacja parametrów scenariusza narażenia przez dostawcę (warunki stosowania opisane
przez deskryptory, środki operacyjne, środki kontroli ryzyka);

b) Definicja dopuszczalnych wartości dla substancji zgodnie z ustawodawstwem krajowym;

c) Zdefiniowanie warunków użytkowania w przedsiębiorstwie;

d) Porównanie warunków działania w przedsiębiorstwie z warunkami zaproponowanymi przez
producenta w e-SDS;

e) Porównanie sprzętu ochrony osobistej używanego w twojej firmie ze sprzętem
zaproponowanym przez producenta w e-SDS;

f) Ocena zgodności działań przedsiębiorstwa z SN i ocena potrzeby podjęcia dodatkowych
kroków.


Linky:

Zarządzanie chemikaliami
SDS Screening
REACH + CLP Screening
Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS
Komunikacja w ramach łańcucha dostaw
Bezpieczeństwo w miejscu pracy