SDS Screening

SDS SCREENING

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej firmie obejmujące między innymi przegląd posiadanych kart charakterystyki oraz sprawdzenie zgodności z wymaganiami rozporządzeń REACH i CLP.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Zakres usług:

  1. Zidentyfikowanie substancji, mieszanin i wyrobów chemicznych używanych w przedsiębiorstwie na podstawie informacji od klienta (karty charakterystyki – SDS, rozszerzone karty charakterystyki – e-SDS, inne dokumenty);
  2. Opracowanie listy dostawców;
  3. Opracowanie listy SDSów (e-SDSów) otrzymanych od dostawców;
  4. Ocena jakości kart charakterystyki przy użyciu odpowiedniej metodologii;
  5. Identyfikacja błędów w kartach charakterystyki – wiedza o niezgodności karty z wymaganiami prawnymi umożliwia identyfikację słabych punktów i obszarów, które wymagają natychmiastowej uwagi.

SDS SCREENING jest wykonywany w oparciu o Metodologię Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki opracowaną przez Centrum Ekotoksykologiczne.

Metodologia Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki zawiera Kwestionariusz kontroli kart charakterystyki – PDF, WORD document.

Kwestionariusz jest użytecznym narzedziem komunikacji z dostawcami w celu poprawieniu błędów w kartach charakterystyki. Przegląd SDS opiera się na identyfikacji poważnych błedów jakimi są niezgodności z obowiązującymi przepisami: rozporządzeniem 1272/2008 (CLP),  rozporządzeniem 2016/830.

W ramach SDS SCREENING zapewniamy:

1) Opracowanie listy dostawców – EXL file
2) Opracowanie listy otrzymanych od dostawców kart charakterystyki – EXL file
3) Metodologię Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki – PDF document
Raport z kontroli i ocenę jakości SDSów – PDF document


Metodologia Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki obejmuje:

1.    Kroki dla dalszych użytkowników dotyczące oceny SDSów otrzymanych od dostawców

a.    Jeśli są wątpliwości odnośnie dokładności lub kompletności danych – skontaktuj się ze swoim dostawcą;
b.    W przypadku pojawienia się nowych informacji dotyczących niebezpiecznych właściwości substancji lub mieszaniny lub środków kontroli ryzyka  – przekaż informacje swojemu dostawcy;
c.    Archiwizuj dokumentację z kontroli SDSów;
d.    Przekazuj pracownikom informacje z kart charakterystyki istotne dla obowiązków jakie wykonują, upewnij się, że mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swojej pracy.

2.    Poziomu kontroli SDSów:

a.    Wstępne sprawdzenie podstawowych wymagań – np. język, data opracowania, daty rewizji, format, obecność scenariusza narazenia;
b.    Sprawdzenie klasyfikacji substancji w odniesieniu do rozporządzenia CLP;
c.    Sprawdzenie klasyfikacji mieszaniny – sprawdzenie klasyfikacji składników i zgodności z rozporządzeniem CLP;
d.    Sprawdzenie zgodności środków kontroli ryzyka z rozporządzeniem (EU) 2015/830;
e.    Szczegółowe sprawdzenie SDS – obejmuje m.in. sprawdzenie klasyfikacji mieszaniny.