Przegląd kart charakterystyki – SDS SCREENING

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej firmie obejmujące między innymi przegląd posiadanych kart charakterystyki oraz sprawdzenie zgodności z wymaganiami rozporządzeń REACH i CLP.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

PRZEGLĄD KART CHARAKTERYSTYKI – SDS SCREENING

Zakres usług

 1. Zidentyfikowanie substancji, mieszanin i wyrobów chemicznych używanych w przedsiębiorstwie na podstawie informacji od klienta (karty charakterystyki – SDS, rozszerzone karty charakterystyki – e-SDS, jak również inne dokumenty);
 2. Opracowanie listy dostawców;
 3. Opracowanie listy kart charakterystyki SDSów (e-SDSów) otrzymanych od dostawców;
 4. Ocena jakości kart charakterystyki przy użyciu odpowiedniej metodologii;
 5. Identyfikacja błędów w kartach charakterystyki – niezwykle ważna, ponieważ wiedza o niezgodności karty z wymaganiami prawnymi umożliwia identyfikację słabych punktów i obszarów, które wymagają natychmiastowej uwagi;
 6. Aktualizacje kart charakterystyki wymagających poprawy.

SDS SCREENING jest wykonywany w oparciu o Metodologię Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki opracowaną przez Centrum Ekotoksykologiczne.

Metodologia Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki zawiera Kwestionariusz kontroli kart charakterystyki – PDF, WORD dokument.

Kwestionariusz jest użytecznym narzędziem komunikacji z dostawcami w celu poprawienia błędów w kartach charakterystyki. Przegląd SDS opiera się na identyfikacji poważnych błędów jakimi są niezgodności z obowiązującymi przepisami: rozporządzeniem 1272/2008 (CLP),  rozporządzeniem 2015/830.

W ramach SDS SCREENING zapewniamy

 1. Opracowanie listy dostawców – plik EXL.
 2. Opracowanie listy otrzymanych od dostawców kart charakterystyki – plik EXL.
 3. Metodologię Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki – dokument PDF.
 4. Raport z kontroli i ocenę jakości kart charakterystyki SDSów – dokument PDF.

Metodologia Sprawdzania i Oceny Jakości Kart Charakterystyki obejmuje

Kroki dla dalszych użytkowników dotyczące oceny SDSów otrzymanych od dostawców

 • Jeśli są wątpliwości odnośnie dokładności lub kompletności danych – skontaktuj się ze swoim dostawcą.
 • W przypadku pojawienia się nowych informacji dotyczących niebezpiecznych właściwości substancji lub mieszaniny lub środków kontroli ryzyka  – przekaż informacje swojemu dostawcy.
 • Archiwizuj dokumentację z kontroli SDSów.
 • Przekazuj pracownikom informacje z kart charakterystyki istotne dla obowiązków jakie wykonują, a także upewnij się, że mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swojej pracy.

Poziom kontroli SDSów

 • Wstępne sprawdzenie podstawowych wymagań – np. język, data opracowania, daty rewizji, format, obecność scenariusza narażenia.
 • Sprawdzenie klasyfikacji substancji w odniesieniu do rozporządzenia CLP.
 • Zweryfikowanie klasyfikacji mieszaniny – sprawdzenie klasyfikacji składników a także zgodności z rozporządzeniem CLP.
 • Sprawdzenie zgodności środków kontroli ryzyka z rozporządzeniem (EU) 2015/830.
 • Szczegółowe sprawdzenie SDS – obejmuje w szczególności sprawdzenie klasyfikacji mieszaniny.

SDS

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg