Lista autoryzacji

Substancje obecnie zawarte w liscie autorizacji:

https://echa.europa.eu/authorisation-list

Nazwa substancji numer WE numer CAS Data zakończenia Data ostatniego zastosowania
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) 201-329-4 81-15-2 21/08/2014 21/02/2013
4,4’- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 101-77-9 21/08/2014 21/02/2013
Hexabromocyclododecane (HBCDD) 21/08/2015 21/02/2014
gamma-hexabromocyclododecane 134237-52-8 21/08/2015 21/02/2014
beta-hexabromocyclododecane 134237-51-7 21/08/2015 21/02/2014
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclodecane 221-695-9 3194-55-6 21/08/2015 21/02/2014
Hexabromocyclododecane 247-148-4 25637-99-4 21/08/2015 21/02/2014
alpha-hexabromocyclododecane 134237-50-6 21/08/2015 21/02/2014
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7 21/02/2015 21/08/2013
Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 21/02/2015 21/08/2013
Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2 21/02/2015 21/08/2013
Diisobutyl phthalate (DIBP) 201-553-2 84-69-5 21/02/2015 21/08/2013
Diarsenic trioxide 215-481-4 1327-53-3 21/05/2015 21/11/2013
Diarsenic pentaoxide 215-116-9 1303-28-2 21/05/2015 21/11/2013
Lead chromate 231-846-0 7758-97-6 21/05/2015 21/11/2013
Lead sulfochromate yellow 215-693-7 1344-37-2 21/05/2015 21/11/2013
Lead chromate molybdate sulfate red 235-759-9 12656-85-8 21/05/2015 21/11/2013
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 21/08/2015 21/02/2014
2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) 204-450-0 121-14-2 21/08/2015 21/02/2014
Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 21/04/2016 21/10/2014
Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 21/09/2017 21/03/2016
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers 21/09/2017 21/03/2016
Chromic acid 231-801-5 7738-94-5 21/09/2017 21/03/2016
Dichromic acid 236-881-5 13530-68-2 21/09/2017 21/03/2016
Oligomers of chromic acid and dichromic acid 21/09/2017 21/03/2016
Sodium dichromate 234-190-3 10588-01-9, 7789-12-0 21/09/2017 21/03/2016
Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9 21/09/2017 21/03/2016
Ammonium dichromate 232-143-1 7789-09-5 21/09/2017 21/03/2016
Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6 21/09/2017 21/03/2016
Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3 21/09/2017 21/03/2016
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline 500-036-1 25214-70-4 22/08/2017 22/02/2016
Arsenic acid 231-901-9 7778-39-4 22/08/2017 22/02/2016
Bis(2-methoxyethyl) ether 203-924-4 111-96-6 22/08/2017 22/02/2016
1,2-dichloroethane (EDC) 203-458-1 107-06-2 22/11/2017 22/05/2016
2,2′-dichloro-4,4′-methylenedianiline (MOCA) 202-918-9 101-14-4 22/11/2017 22/05/2016
Dichromium tris(chromate) 246-356-2 24613-89-6 22/01/2019 22/07/2017
Strontium chromate 232-142-6 7789-06-2 22/01/2019 22/07/2017
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-8 11103-86-9 22/01/2019 22/07/2017
Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5 22/01/2019 22/07/2017
1-bromopropane (n-propyl bromide) 203-445-0 106-94-5 04/07/2020 04/01/2019
Diisopentyl phthalate 210-088-4 605-50-5 04/07/2020 04/01/2019
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich 276-158-1 71888-89-6 04/07/2020 04/01/2019
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters 271-084-6 68515-42-4 04/07/2020 04/01/2019
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear 284-032-2 84777-06-0 04/07/2020 04/01/2019
Bis(2-methoxyethyl) phthalate 204-212-6 117-82-8 04/07/2020 04/01/2019
Dipentyl phthalate 205-017-9 131-18-0 04/07/2020 04/01/2019
N-pentyl-isopentylphthalate 776297-69-9 04/07/2020 04/01/2019
Anthracene oil 292-602-7 90640-80-5 04/10/2020 04/04/2019
Pitch, coal tar, high-temp. 266-028-2 65996-93-2 04/10/2020 04/04/2019
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated 04/01/2021 04/07/2019
4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated 04/01/2021 04/07/2019