Lista autoryzacji

Lista autoryzacji
SUBSTANCJE OBECNIE ZAWARTE NA LIŚCIE AUTORYZACJI

https://echa.europa.eu/authorisation-list

Substance name

EC No.

CAS No.

Sunset Date

Latest application date

2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)

223-346-6

3846-71-7

27/11/2023

27/05/2022

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)

253-037-1

36437-37-3

27/11/2023

27/05/2022

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)

247-384-8

25973-55-1

27/11/2023

27/05/2022

2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)

223-383-8

3864-99-1

27/11/2023

27/05/2022

5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2]

27/08/2023

27/02/2022

Reaction mass of 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane

27/08/2023

27/02/2022

1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)-

117933-89-8

27/08/2023

27/02/2022

Reaction mass of 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane and 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane

413-720-9

117933-89-8

27/08/2023

27/02/2022

Trixylyl phosphate

246-677-8

25155-23-1

27/05/2023

27/11/2021

Sodium peroxometaborate

231-556-4

7632-04-4

27/05/2023

27/11/2021

Sodium perborate, perboric acid, sodium salt

27/05/2023

27/11/2021

Perboric acid, sodium salt

234-390-0

11138-47-9

27/05/2023

27/11/2021

Sodium perborate

239-172-9

15120-21-5

27/05/2023

27/11/2021

Perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt, trihydrate

603-902-8

13517-20-9

27/05/2023

27/11/2021

Borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-κO1:κO2)]di-, sodium, hydrate (1:2:6)

125022-34-6

27/05/2023

27/11/2021

Borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-κO1:κO2)]di-, sodium (1:2)

90568-23-3

27/05/2023

27/11/2021

Dihexyl phthalate

201-559-5

84-75-3

27/02/2023

27/08/2021

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear

271-093-5

68515-50-4

27/02/2023

27/08/2021

1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters or mixed decyl and hexyl and octyl diesters

27/02/2023

27/08/2021

1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters

272-013-1

68648-93-1

27/02/2023

27/08/2021

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters

271-094-0

68515-51-5

27/02/2023

27/08/2021

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated

04/01/2021

04/07/2019

Nonylphenol, branched, ethoxylated

500-209-1

68412-54-4

04/01/2021

04/07/2019

4-Nonylphenol, ethoxylated

500-045-0

26027-38-3

04/01/2021

04/07/2019

Nonylphenol, ethoxylated

500-024-6

9016-45-9

04/01/2021

04/07/2019

2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol

230-770-5

7311-27-5

04/01/2021

04/07/2019

20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol

248-743-1

27942-27-4

04/01/2021

04/07/2019

2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol

243-816-4

20427-84-3

04/01/2021

04/07/2019

26-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24- octaoxahexacosan -1-ol

604-395-6

14409-72-4

04/01/2021

04/07/2019

Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9)

931-756-8

04/01/2021

04/07/2019

Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9)

931-755-2

04/01/2021

04/07/2019

Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9)

931-754-7

04/01/2021

04/07/2019

Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9)

931-753-1

04/01/2021

04/07/2019

Nonylphenol, branched, ethoxylated (CAS# 68412-54-4)

04/01/2021

04/07/2019

2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol

687-832-3

1119449-37-4

04/01/2021

04/07/2019

2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol

687-833-9

1119449-38-5

04/01/2021

04/07/2019

Nonylphenol, ethoxylated (polymer)

938-618-6

04/01/2021

04/07/2019

Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4)

939-975-0

04/01/2021

04/07/2019

Nonylphenolpolyglycolether

932-998-7

04/01/2021

04/07/2019

4-Nonylphenol, branched, ethoxylated (CAS: 127087-87-0)

932-098-4

127087-87-0

04/01/2021

04/07/2019

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- (CAS 9016-45-9)

931-562-3

9016-45-9

04/01/2021

04/07/2019

3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-nonylphenoxy)-

20636-48-0

04/01/2021

04/07/2019

4-t-Nonylphenol-diethoxylate

156609-10-8

04/01/2021

04/07/2019

Ethanol, 2-(4-nonylphenoxy)-

104-35-8

04/01/2021

04/07/2019

Isononylphenol, ethoxylated

609-346-2

37205-87-1

04/01/2021

04/07/2019

p-Nonylphenol hexaethoxylate

34166-38-6

04/01/2021

04/07/2019

4-Nonylphenol, branched, ethoxylated

500-315-8

127087-87-0

04/01/2021

04/07/2019

23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol

248-293-6

27177-05-5

04/01/2021

04/07/2019

26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol

247-816-5

26571-11-9

04/01/2021

04/07/2019

Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10)

939-993-9

04/01/2021

04/07/2019

14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol

247-555-7

26264-02-8

04/01/2021

04/07/2019

4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated

04/01/2021

04/07/2019

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy-

9036-19-5

04/01/2021

04/07/2019

Polyethylene glycol p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl ether

9002-93-1

04/01/2021

04/07/2019

20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol

219-682-8

2497-59-8

04/01/2021

04/07/2019

2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol

621-345-9

2315-67-5

04/01/2021

04/07/2019

2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol

2315-61-9

04/01/2021

04/07/2019

Pitch, coal tar, high-temp.

266-028-2

65996-93-2

04/10/2020

04/04/2019

Anthracene oil

292-602-7

90640-80-5

04/10/2020

04/04/2019

n-pentyl-isopentylphthalate

933-378-9

776297-69-9

04/07/2020

04/01/2019

Dipentyl phthalate

205-017-9

131-18-0

04/07/2020

04/01/2019

diisopentylphthalate

210-088-4

605-50-5

04/07/2020

04/01/2019

Bis(2-methoxyethyl) phthalate

204-212-6

117-82-8

04/07/2020

04/01/2019

1-bromopropane (n-propyl bromide)

203-445-0

106-94-5

04/07/2020

04/01/2019

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear

284-032-2

84777-06-0

04/07/2020

04/01/2019

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters

271-084-6

68515-42-4

04/07/2020

04/01/2019

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich

276-158-1

71888-89-6

04/07/2020

04/01/2019

Strontium chromate

232-142-6

7789-06-2

22/01/2019

22/07/2017

Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate

234-329-8

11103-86-9

22/01/2019

22/07/2017

Pentazinc chromate octahydroxide

256-418-0

49663-84-5

22/01/2019

22/07/2017

Dichromium tris(chromate)

246-356-2

24613-89-6

22/01/2019

22/07/2017

2,2′-dichloro-4,4′-methylenedianiline (MOCA)

202-918-9

101-14-4

22/11/2017

22/05/2016

1,2-dichloroethane (EDC)

203-458-1

107-06-2

22/11/2017

22/05/2016

Sodium dichromate

234-190-3

10588-01-9, 7789-12-0

21/09/2017

21/03/2016

Sodium chromate

231-889-5

7775-11-3

21/09/2017

21/03/2016

Potassium dichromate

231-906-6

7778-50-9

21/09/2017

21/03/2016

Potassium chromate

232-140-5

7789-00-6

21/09/2017

21/03/2016

Chromium trioxide

215-607-8

1333-82-0

21/09/2017

21/03/2016

Ammonium dichromate

232-143-1

7789-09-5

21/09/2017

21/03/2016

Acids generated from chromium trioxide and their oligomers

21/09/2017

21/03/2016

Oligomers of chromic acid and dichromic acid

21/09/2017

21/03/2016

Chromic acid

231-801-5

7738-94-5

21/09/2017

21/03/2016

Dichromic acid

236-881-5

13530-68-2

21/09/2017

21/03/2016

Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline

500-036-1

25214-70-4

22/08/2017

22/02/2016

Bis(2-methoxyethyl) ether

203-924-4

111-96-6

22/08/2017

22/02/2016

Arsenic acid

231-901-9

7778-39-4

22/08/2017

22/02/2016

Trichloroethylene

201-167-4

79-01-6

21/04/2016

21/10/2014

Tris(2-chloroethyl) phosphate

204-118-5

115-96-8

21/08/2015

21/02/2014

Hexabromocyclododecane (HBCDD)

21/08/2015

21/02/2014

Hexabromocyclododecane

247-148-4

25637-99-4

21/08/2015

21/02/2014

1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane

221-695-9

3194-55-6

21/08/2015

21/02/2014

alpha-hexabromocyclododecane

134237-50-6

21/08/2015

21/02/2014

beta-hexabromocyclododecane

134237-51-7

21/08/2015

21/02/2014

gamma-hexabromocyclododecane

134237-52-8

21/08/2015

21/02/2014

2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT)

204-450-0

121-14-2

21/08/2015

21/02/2014

Lead sulfochromate yellow

215-693-7

1344-37-2

21/05/2015

21/11/2013

Lead chromate molybdate sulfate red

235-759-9

12656-85-8

21/05/2015

21/11/2013

Lead chromate

231-846-0

7758-97-6

21/05/2015

21/11/2013

Diarsenic trioxide

215-481-4

1327-53-3

21/05/2015

21/11/2013

Diarsenic pentaoxide

215-116-9

1303-28-2

21/05/2015

21/11/2013

Diisobutyl phthalate (DIBP)

201-553-2

84-69-5

21/02/2015

21/08/2013

Dibutyl phthalate (DBP)

201-557-4

84-74-2

21/02/2015

21/08/2013

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

204-211-0

117-81-7

21/02/2015

21/08/2013

Benzyl butyl phthalate (BBP)

201-622-7

85-68-7

21/02/2015

21/08/2013

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene)

201-329-4

81-15-2

21/08/2014

21/02/2013

4,4’- Diaminodiphenylmethane (MDA)

202-974-4

101-77-9

21/08/2014

21/02/2013

Lista autoryzacji
Lista autoryzacjiLista autoryzacji