Pomoc w eksporcie

Pomoc w eksporcie

Centrum Ekotoksykologiczne
 
we współpracy z ekspertami oferuje kompleksowe usługi doradcze dla przedsiębiorców pragnących prowadzić eksport substancji i mieszanin chemicznych. Oferujemy nasze doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów na wybrane rynki, wraz z kontaktami do ważnych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę i funkcjonowanie rynku dla substancji i mieszanin chemicznych.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks(at)ekotoks.pl Tel.: +48 32 202 90 34 / +48793988790

Eksport towarów oraz mieszanin niebezpiecznych podlega pod wiele przepisów prawa z zakresu kontroli eksportu, klasyfikacji i oznakowania. A także transportu niebezpiecznych towarów. Dodatkowo w zależności od rynku krajowego należy spełniać wymagania narodowe, obowiązujące na danym obszarze. Często przy eksporcie towarów wymaga się dodatkowych oświadczeń lub certyfikatów potwierdzających zgodność towaru z lokalnymi regulacjami. Jeżeli wymagania nie zostaną spełnione przed wysyłką substancji chemicznej, czy gotowego wyrobu – nie będzie możliwe wprowadzenie towaru na rynek eksportowy, bez względu na to czy substancja (produkt) klasyfikowana jest jako niebezpieczna dla ludzi czy środowiska. 

Centrum ekotoksykologiczne posiada partnerów, którzy mają siedzibę na rynkach:

  • Korea Południowa;
  • USA;
  • Kanada.

Partnerzy mogą wejść w rolę reprezentanta importu lub podmiotu odpowiedzialnego na lokalnym rynku. Wspólnie z Centrum Ekotoksykologicznym świadczą swoje usługi doradcze podczas wprowadzania produktów do obrotu w oparciu o lokalne wymagania prawne. 

Sprawdź, jakie wymogi dotyczące zezwoleń, licencji, oznakowania, badań czy szczególnych ograniczeń w niektórych sektorach usług obowiązują na interesujących Cię rynkach.
Pomoc w eksporcie