Scenariusz narażenia

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

SCENARIUSZ NARAŻENIA(SN) – BEZPIECZNE WARUNKI STOSOWANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I MIESZANIN

SN zawierają informacje o tym, w jaki sposób można kontrolować narażenie pracowników, konsumentów i środowiska. Na substancje niebezpieczne w trakcie ich stosowania. Odpowiednie SN są dołączanie jako załącznik do karty charakterystyki danej substancji. Jeśli przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z rozporządzeniem REACH.

W przypadku otrzymania przez dalszych użytkowników. SN muszą oni sprawdzić, czy ich zastosowania i warunki operacyjne są uwzględnione w scenariuszu. Jeśli nie zostały uwzględnione przedsiębiorstwo musi podjąć odpowiednie działania . Przede wszystkim skontaktować się ze swoimi odbiorcami.

Snariusz jest załącznikiem do karty charakterystyki. Która wraz z SN nazywa się rozszerzoną kartą charakterystyki. SN zawierają podsumowanie głównych informacji zawartych w ocenie bezpieczeństwa chemicznego. Przygotowanej na potrzeby rejestracji w ramach systemu REACH. Obejmują opis zalecanego przez rejestrującego sposobu kontrolowania narażenia pracowników, konsumentów i środowiska. W celu zapewnienia bezpiecznego stosowania substancji.

Dalszy użytkownik

jest zobowiązany do wdrożenia środków opisanych w SN lub do podjęcia działań alternatywnych. Oznacza to, że po otrzymaniu SN należy sprawdzić. Czy obejmują one dane zastosowanie. Należy upewnić się, że sposób stosowania substancji lub mieszaniny jest zgodny z przekazanymi informacjami. W przypadku nieotrzymania oczekiwanych informacji lub wątpliwości. Czy obejmują one dane zastosowanie, należy skontaktować się ze swoim dostawcą.

Termin wyznaczony na zakończenie koniecznych działań wynosi 12 miesięcy. Po otrzymaniu SN wraz z kartą charakterystyki ustal najpierw. Czy planowane zastosowanie zostało objęte treścią otrzymanych SN. SN powinny obejmować typy zastosowań substancji w twoim zakładzie oraz przewidywalne rodzaje zastosowań przez klientów. W  tym pracowników i konsumentów. Następnie sprawdź. Czy uwzględniono warunki stosowania, porównując SN przekazane przez dostawcę ze sposobem. W  jaki Ty i Twoi klienci korzystają z substancji.
Jeśli Twoje zastosowanie i/lub warunki stosowania substancji. Nie zostały ujęte w otrzymanych SN, musisz podjąć stosowne działania.

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami. Lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg


SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji