Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

ZASTOSOWANIE UWZGLĘDNIONE W SCENARIUSZU NARAŻENIA

 1. Sprawdź kartę charakterystyki od swojego dostawcy:
 • Kiedy otrzymasz od dostawcy kartę charakterystyki, sprawdź, czy twoje zastosowania są zawarte w sekcji 1. ;
 • jeśli otrzymasz od swojego dostawcy rozszerzoną kartę charakterystyki (e-SDS), czyli zawierającą scenariusz narażenia, sprawdź, czy zawiera twoje zastosowanie wraz z warunkami użytkowania;
 • Jeśli dostarczasz substancję dalszemu użytkownikowi w mieszaninie, musisz upewnić się, że SN od twojego dostawcy obejmuje to zastosowanie oraz warunki zastosowania związane z technicznym przeznaczeniem dostarczanego produktu.
 1. Upewnij się, że twój e-SDS również zawiera odpowiednie warunki użytkowania
 • zdefiniować swoje zastosowanie w zakresie zdrowia w miejscu pracy w przypadku zastosowania przemysłowego i profesjonalnego, konsumentów i środowiska;
 • Porównaj rzeczywiste warunki stosowania z warunkami stosowania zawartymi w e-SDS.

Rozróżniamy cztery podstawowe deskryptory:

 • Kategoria produktu chemicznego (PC);
 • Kategoria procesu (PROC);
 • Kategoria wyrobu (AC);
 • Sektor zastosowań (SU);
 • Kategorie uwalniania do środowiska (ERC).

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Poradniku na temat informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Tworząc scenariusz narażenia, należy wziąć pod uwagę:

 • stan skupienia substancji (stały, ciekły, gazowy) i jej stężenie;
 • częstotliwość i długość zidentyfikowanego zastosowania;
 • środki zarządzania ryzykiem (RMM) (np. maska, rękawiczki, wentylacja, okulary ochronne, podwójne zawory, strefy bezpieczeństwa między pojemnikami, …);
 • warunki operacyjne (OP) (np. temperatura, ciśnienie, zastosowanie wewnątrz lub na zewnątrz …).

SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji

Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?