O firmie

O firmie
Centrum Ekotoksykologiczne

Centrum Ekotoksykologiczne jest firmą konsultingową, która świadczy usługi w zakresie m. in. zarządzania chemikaliami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przygotowania raportów bezpieczeństwa chemicznego, kart charakterystyki, scenariuszy narażania. Oferuje również doradztwo w zakresie produktów biobójczych, detergentów i kosmetyków. Główna siedziba znajduje się w Chorzowie, a ośrodki partnerskie odpowiednio w Czechach i na Słowacji. Eksperci w dziedzinach chemii, biologii, toksykologii, ekotoksykologii, bezpieczeństwa i higieny pracy i zarządzania projektami, zapewniają na wysokim poziomie usługi dla przemysłu, instytucji międzynarodowych i innych klientów.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług konsultingowych i zarządzania chemikaliami w Polsce i za granicą. Pomagamy przedsiębiorcom w spełnianiu obowiązków narzuconych przez rozporządzenie REACH czy CLP a także przy rejestracji produktów biobójczych i kosmetycznych. Dzięki współpracy z partnerami z Kanady i Korei Płd. jesteśmy również w stanie pomóc przy eksporcie do tych krajów.

Ekotoks ma doświadczenie w pracy z sektorem prywatnym, organizacjami rządowymi, międzynarodowymi instytucjami, takimi jak UNIDO, UNDP, UNEP w organizowaniu działań regionalnych bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej i innych terytoriach.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

 1. Zarządzania chemikaliami – doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);
 2. Usługi wsparcia legislacyjnego – dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin;
 3. REACH – rejestracja, procedura udzielania zezwoleń, IUCLID, QSAR, ocena danych, analiza luk w danych i inne;
 4. CLP – klasyfikacja, oznakowanie, notyfikacje do ECHA;
 5. Karty Charakterystyki – sporządzanie i doradztwo;
 6. E-SDS i Scenariusze Narażenia;
 7. ADR – doradztwo przy przewozie towarów niebezpiecznych;
 8. Detergenty;
 9. Produkty biobójcze;
 10. Kosmetyki – ocena bezpieczeństwa, CPNP – wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;
 11. Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki – CHEMDOX;
 12. Oprogramowanie do komunikacji dalszych użytkowników – REACH Delivery;
 13. Seminaria i szkolenia, szkolenia w miejscu pracy;
 14. Outsourcing.
O firmie