Aktualności

textiles
9. February 2021 / AKTUALNOŚCI

3.2.2021 – Zostało nałożone ograniczenie na stosowanie etoksylowanych nonylofenoli (NPE) w wyrobach włókienniczych przeznaczonych dla konsumentów i wprowadzanych do obrotu w UE

 Ekotox Centers Pozycja 46a Etoksylany nonylofenolu (NPE) (C2H4O)nC15H24OWarunki ograniczenia 1.  Nie są wprowadzane do obrotu po dniu 3 lutego 2021 r....
Read More
inspection
27. January 2021 / AKTUALNOŚCI

Unijni inspektorzy sprawdzają zgodność z obowiązkami w zakresie zezwoleń REACH 2021

Inspektorzy sprawdzają, czy SVHC substancji podlegających zezwoleniu, które zostały wprowadzone do obrotu, zostały wydane przez Komisję Europejską. Państwa Członkowskie sprawdzają...
Read More
Toxic
21. January 2021 / AKTUALNOŚCI

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie została zaktualizowana o dwie substancje chemiczne, które są toksyczne dla rozrodczości

Ekotox Centers ECHA News 19.1.2021 https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction  Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie (REACH Candidate List) zawiera...
Read More
BEF-1
10. January 2021 / AKTUALNOŚCI

1/3 produktów deklarujących obróbkę produktami biobójczymi ma nieprawidłowe oznakowanie

ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020Inspektorzy z państw członkowskich UE stwierdzili, że 36 % skontrolowanych produktów poddanych działaniu środków nie spełniało wymogów dotyczących...
Read More
23. December 2020 / AKTUALNOŚCI

Ograniczenie ‘75 REACH załącznik XVII – substancje wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego

Ograniczenie - substancje wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego
Read More
17. December 2020 / AKTUALNOŚCI

HEMA – metakrylan 2-hydroksyetylu di-HEMA TMHDC – Zakaz sprzedaży produktów kosmetycznych do paznokci konsumentom

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/1682 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)...
Read More
21. November 2020 / AKTUALNOŚCI

Łatwiejsza rejestracja produktów przeznaczonych do dezynfekcji

Informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 13 marca 2020, który pojawił się na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów...
Read More
10. March 2020 / AKTUALNOŚCI

Sprawdzanie kompletności Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego prez ECHA rozpocznie się od kwietnia 2020.

Począwszy od kwietnia 2020 ECHA będzie sprawdzać czy zastosowania i narażenie oraz charakterystyka ryzyka zostały zawarte w raporcie bezpieczeństwa chemicznego (CSR)...
Read More
28. February 2020 / AKTUALNOŚCI

Propozycje ograniczeń – niebezpieczne zanieczyszczenia w pieluszkach.

Substancje wzbudzające obawy: WWA, furany, dioksyny i formaldehyd. ECHA: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Anses...
Read More
30. September 2019 / AKTUALNOŚCI

EkotoxInfo 09/2019 – przedstawiamy wybór newsów z wrześniowego newslettera ECHA (nieautoryzowana wersja w języku polskim)

Ekotox Centers 26. sep2019 Proponowane ograniczenie dla substancji działających uczulająco na skórę w tkaninach i wyrobach skórzanych Najnowsze zmiany w...
Read More
1 2 3 4