Aktualności

Ekotox Newsletter
4. stycznia 2022 / AKTUALNOŚCI

EkotoxInfo 1/2022

Główne tematy styczniowych informacji Ekotox Centers - wybrane informacje z legislacji chemicznej: 1. Zielony Ład – chemiczna strategia UE na...
Czytaj więcej
inspection
13. grudnia 2021 / AKTUALNOŚCI

ECHA przedstawiła właśnie raport z kontroli produktów sprzedawanych przez Internet

Więcej informacji: https://echa.europa.eu/sk/-/majority-of-inspected-products-sold-online-breach-eu-chemicals-laws Forum Egzekwowania Przepisów Europejskiej Agencji Chemikaliów opublikowało ósmy już raport z projektu REACH-EN-FORCE, w którym sprawdzano zgodność...
Czytaj więcej
UFI
11. listopada 2021 / AKTUALNOŚCI

#UFImattersEU

#UFImattersEU – Kampania uświadamiająca konsumenta
Czytaj więcej
ECHA logo
27. września 2021 / AKTUALNOŚCI

AKTUALIZACJA FORMATÓW WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZEZWOLENIA

ECHA opublikowała zaktualizowany format, który należy stosować przy składaniu wniosków o udzielenie zezwolenia na stosowanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy...
Czytaj więcej
IIA
8. maja 2021 / AKTUALNOŚCI

Przegląd REACH; śródokresowa ocena skutków (inception impact assessment (IIAs)); okres nadsyłania opinii – 01 czerwca 2021

W Europejskim Zielonym Ładzie określono ambitny cel osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczenia nietoksycznego środowiska. W ramach tego ambitnego celu strategia w...
Czytaj więcej
textiles
9. lutego 2021 / AKTUALNOŚCI

3.2.2021 – Zostało nałożone ograniczenie na stosowanie etoksylowanych nonylofenoli (NPE) w wyrobach włókienniczych przeznaczonych dla konsumentów i wprowadzanych do obrotu w UE

 Ekotox Centers Pozycja 46a Etoksylany nonylofenolu (NPE) (C2H4O)nC15H24OWarunki ograniczenia 1.  Nie są wprowadzane do obrotu po dniu 3 lutego 2021 r....
Czytaj więcej
inspection
27. stycznia 2021 / AKTUALNOŚCI

Unijni inspektorzy sprawdzają zgodność z obowiązkami w zakresie zezwoleń REACH 2021

Inspektorzy sprawdzają, czy SVHC substancji podlegających zezwoleniu, które zostały wprowadzone do obrotu, zostały wydane przez Komisję Europejską. Państwa Członkowskie sprawdzają...
Czytaj więcej
Toxic
21. stycznia 2021 / AKTUALNOŚCI

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie została zaktualizowana o dwie substancje chemiczne, które są toksyczne dla rozrodczości

Ekotox Centers ECHA News 19.1.2021 https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction  Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie (REACH Candidate List) zawiera...
Czytaj więcej
BEF-1
10. stycznia 2021 / AKTUALNOŚCI

1/3 produktów deklarujących obróbkę produktami biobójczymi ma nieprawidłowe oznakowanie

ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020Inspektorzy z państw członkowskich UE stwierdzili, że 36 % skontrolowanych produktów poddanych działaniu środków nie spełniało wymogów dotyczących...
Czytaj więcej
23. grudnia 2020 / AKTUALNOŚCI

Ograniczenie ‘75 REACH załącznik XVII – substancje wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego

Ograniczenie - substancje wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego
Czytaj więcej
1 2 3 4