Aktualności

21. November 2020 / AKTUALNOŚCI

Łatwiejsza rejestracja produktów przeznaczonych do dezynfekcji

Informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 13 marca 2020, który pojawił się na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów...
Read More
10. March 2020 / AKTUALNOŚCI

Sprawdzanie kompletności Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego prez ECHA rozpocznie się od kwietnia 2020.

Począwszy od kwietnia 2020 ECHA będzie sprawdzać czy zastosowania i narażenie oraz charakterystyka ryzyka zostały zawarte w raporcie bezpieczeństwa chemicznego (CSR)...
Read More
28. February 2020 / AKTUALNOŚCI

Propozycje ograniczeń – niebezpieczne zanieczyszczenia w pieluszkach.

Substancje wzbudzające obawy: WWA, furany, dioksyny i formaldehyd. ECHA: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Anses...
Read More
30. September 2019 / AKTUALNOŚCI

EkotoxInfo 09/2019 – przedstawiamy wybór newsów z wrześniowego newslettera ECHA (nieautoryzowana wersja w języku polskim)

Ekotox Centers 26. sep2019 Proponowane ograniczenie dla substancji działających uczulająco na skórę w tkaninach i wyrobach skórzanych Najnowsze zmiany w...
Read More
5. September 2019 / AKTUALNOŚCI

Za nami dwa wystapienia dotyczące podejścia REACH do metali – *REACH Conference 2019*

Za nami dwa wystąpienia dotyczące podejścia REACH do metali. Specyficzną własnością metali jest fakt, że są używane, ale nie podlegają...
Read More
5. September 2019 / AKTUALNOŚCI

*RC2019* – Pani Dunja Drmac reprezentująca Euratex przedstawiła wyzwania dla przemysłu tekstylnego wynikające z rozporządzenia REACH.

Pani Dunja Drmac reprezentująca Euratex przedstawiła wyzwania dla przemysłu tekstylnego wynikające z rozporządzenia REACH. W szczególności wpływ niektórych ograniczeń dotyczących...
Read More
5. September 2019 / AKTUALNOŚCI

REACH Conference 2019 – Pani Mariana De Barros na temat przewidywanych kierunkach polityki UE w zakresie legislacji dotyczących chemikaliów.

W jednej z pierwszych prezentacji dzisiejszego dnia pani Mariana De Barros, reprezentująca Cefic mówiła na temat przewidywanych kierunkach polityki UE...
Read More
27. August 2019 / AKTUALNOŚCI

Jak spełnić wymagania dotyczące ograniczeń dla NMP

Dostępny jest nowy poradnik dla przemysłowych użytkowników 1-metylo-2-pirolidonu (NMP), który ma pomóc w spełnieniu warunków ograniczeń dotyczących stosowania tej substancji....
Read More
19. July 2019 / AKTUALNOŚCI

Lista Kandydacka substancji „wzbudzających szczególnie duże obawy“ (SVHC) została poszerzona do 201 pozycji.

EkotoxInfo (nieautoryzowana skrócona informacja w jęsyku polskim) Helsinki, 16 lipca 2019 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała 4 nowe substancje...
Read More
17. July 2019 / AKTUALNOŚCI

Nowe wartości dopuszczalngo narażenia zawodowego

EkotoxInfo 11.7.2019 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie...
Read More
17. July 2019 / AKTUALNOŚCI

HFPO-DA uznany za substancję „wzbudzającą szczególnie duże obawy“ (SVHC)

EkotoxInfo (nieautoryzowana skrócona informacja w jęsyku polskim) Komitet Państw Członkowskich (The Member State Committee (MSC)) poprał holenderską propozycję identyfikacji HFPO-DA,...
Read More
31. May 2019 / AKTUALNOŚCI

Recykling tworzyw sztucznych z perspektywy prawodawstwa chemicznego

W styczniu 2018 r. Po raz pierwszy przyjęto ogólnoeuropejską strategię dotyczącą tworzyw sztucznych, która jest częścią przejścia na wyższy poziom...
Read More
21. May 2019 / AKTUALNOŚCI

Propozycja wprowadzenie ograniczeń dla celowo dodawanych mikrodrobin plastików

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) przedstawiła propozycję ograniczenia dla mikrodrobin, które są celowo dodawane do produktów stosowanych zarówno przez konsumentów jak...
Read More
16. May 2019 / AKTUALNOŚCI

Rejestracja REACH polimerów

Obowiązki związane z europejskim rozporządzeniem dotyczącym chemikaliów, REACH już niebawem mogą zostać rozszerzone również na polimery. Ostateczny termin rejestracji substancji...
Read More
14. May 2019 / AKTUALNOŚCI

Mapowanie wysokotonażowych dodatków do tworzyw sztucznych

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) i przedstawiciele 21 stowarzyszeń branżowych w ramach projektu rozpoczętego w 2016 roku scharakteryzowały zastosowania dodatków do tworzyw...
Read More
15. March 2019 / AKTUALNOŚCI

Inspektorzy prowadzą kontrolę produktów konsumenckich pod kątem zawartości niebezpiecznych chemikaliów

Obecnie trwają kontrole w ramach dwóch ogólnounijnych projektów wykonawczych w celu identyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych w produktach konsumenckich. Pierwszy projekt...
Read More
8. February 2019 / AKTUALNOŚCI

BREXIT – najwyższy czas na działanie!

BREXIT – najwyższy czas na działanie! (more…)
Read More
16. January 2019 / AKTUALNOŚCI

Six new substances added to the Candidate List

The Candidate List of substances of very high concern (SVHCs) for authorisation now contains 197 substances. (more…)
Read More
16. January 2019 / AKTUALNOŚCI

ECHA reorganises to help take on new tasks and face future challenges

The reorganisation aims to support the implementation of ECHA’s new strategy, step up work in key areas, allow efficient and...
Read More
16. January 2019 / AKTUALNOŚCI

Upcoming inspections to check compliance with REACH registration obligations

Inspectors, working together with customs authorities, have started checking the compliance of importers and manufacturers with REACH registration obligations as...
Read More
29. November 2017

Companies asked to communicate their registration intentions for 2018

The Directors’ Contact Group (DCG) – a platform of the European Commission, ECHA and industry associations – recommends that companies...
Read More
29. November 2017

Enforcement project to check compliance with the obligations of substances in articles

The aim of the pilot project is to determine the level and reasons for non-compliance and to raise awareness of...
Read More
29. November 2017 / AKTUALNOŚCI

More progress needed to replace animal tests under EU chemicals laws

ECHA’s report states there is progress regarding alternatives to animal testing on the lower tier properties of substances, but a...
Read More
6. November 2017 / AKTUALNOŚCI

Proposal to restrict hazardous substances in tattoo inks and permanent make-up

Together with the competent authorities of Denmark, Italy and Norway, ECHA has prepared a restriction proposal to reduce the risks caused by hazardous substances contained in some tattoo inks. These include some substances already banned in cosmetics but also additional substances.
Read More
6. November 2017 / AKTUALNOŚCI

Member States to evaluate 107 substances in 2018-2020

ECHA proposes to include 107 substances in the Community rolling action plan (CoRAP) for 2018-2020 to be evaluated by the Member States. If you have registered these substances, you should coordinate your actions with your co-registrants and contact the evaluating authority.
Read More
6. November 2017 / AKTUALNOŚCI

New version of REACH-IT in November – downtime before

A new version of the dossier submission and communication tool, REACH-IT, will be introduced on 7 November 2017. To manage the update, the tool will be closed from 1 November until 6 November inclusive.
Read More