Aktualności

17. March 2020 / AKTUALNOŚCI

Łatwiejsza rejestracja produktów przeznaczonych do dezynfekcji

Informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 13 marca 2020, który pojawił się na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów...
Read More
11. March 2020 / AKTUALNOŚCI

Sprawdzanie kompletności Raportów Bezpieczeństwa Chemicznego prez ECHA rozpocznie się od kwietnia 2020.

Począwszy od kwietnia 2020 ECHA będzie sprawdzać czy zastosowania i narażenie oraz charakterystyka ryzyka zostały zawarte w raporcie bezpieczeństwa chemicznego (CSR)...
Read More
11. March 2020 / AKTUALNOŚCI

11 substancji dodanych do Listy Autoryzacji

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie o dodaniu 11 substancji SVHC do Załącznika XIV – listy substancji podlegających procedurze zezwoleń REACH. eur-lex.europa link:...
Read More
2. March 2020 / AKTUALNOŚCI

Propozycje ograniczeń – niebezpieczne zanieczyszczenia w pieluszkach.

Substancje wzbudzające obawy: WWA, furany, dioksyny i formaldehyd. ECHA: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Anses...
Read More
6. February 2020 / AKTUALNOŚCI

Reguły sprzedaży internetowej substancji chemicznych, miesznin i produktów biobójczych.

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE  – Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat...
Read More
4. February 2020 / AKTUALNOŚCI

Sprawdź, czy zadeklarowałeś prawidłową wielkość przedsiębiorstwa przy rejestracji REACH.

ECHA wkrótce rozpocznie weryfikację zadeklarowanych wielkości mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które zarejestrowały substancje w latach 2016–2019 w ramach...
Read More
24. January 2020 / AKTUALNOŚCI

Inspektorzy będą sprawdzać produkty sprzedawane online, które zawierają szkodliwe substancje

Rozpoczęto inspekcje w ramach ósmego dużego projektu forum egzekwowania przepisów. Celem projektu jest  sprawdzenie, czy przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż substancji niebezpiecznych,...
Read More
24. January 2020 / AKTUALNOŚCI

Kody UFI – nowe obowiązki od stycznia 2021

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008...
Read More
24. January 2020 / AKTUALNOŚCI

Baza danych SCIP – obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów od 05.1.2021

SCIP jest bazą danych na temat substancji wzbudzających szczególne obawy w wyrobach lub w obiektach złożonych (produkty), została stworzona na...
Read More
6. December 2019 / AKTUALNOŚCI

Powiadamianie o niebezpiecznych mieszaninach w systemie europejskim od roku 2021.

Komisja Europejska przyjęła „akt delegowany” zmieniający rozporządzenie CLP. Dotyczy przesunięcia o rok terminu pierwszego zgłoszenia zharmonizowanych informacji do ośrodków zatruć z 1...
Read More
1 2 3 4