Aktualności

Aktualności

27. czerwca 2024 / AKTUALNOŚCI

ECHA dodaje jedną niebezpieczną substancję chemiczną do listy kandydackiej

ECHA/NR/24/19 Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zawiera obecnie 241 pozycji dotyczących substancji chemicznych. Które mogą szkodzić ludziom...
Czytaj więcej
26. czerwca 2024 / AKTUALNOŚCI

Inspektorzy sprawdzą klasyfikację i oznakowanie mieszanin w produktach

ECHA/NR/24/18 Forum ECHA ds. egzekwowania przepisów zgodziło się na nowy ogólnounijny projekt mający na celu sprawdzenie, czy niebezpieczne mieszaniny obecne...
Czytaj więcej
26. czerwca 2024 / AKTUALNOŚCI

EkotoxInfo06/2024 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem aktualności EkotoxInfo. W podsumowaniu zmian w dziedzinie prawodawstwa i zarządzania chemikaliami znajdą Państwo...
Czytaj więcej
PFAS
4. czerwca 2024 / AKTUALNOŚCI

Ograniczenie produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji per – i polifluoroalkilowych (PFAS)

PFAS są lub ostatecznie przekształcają się w substancje trwałe, co prowadzi do nieodwracalnego narażenia i akumulacji w środowisku. Ze względu...
Czytaj więcej
EU Expected
27. maja 2024 / AKTUALNOŚCI

Przedłużenie okresu trwania unijnego programu oceny substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1398 z dnia 14 marca 2024 r. zapewnia kontynuację programu prac w zakresie systematycznego przeglądu wszystkich...
Czytaj więcej
27. maja 2024 / AKTUALNOŚCI

Składanie powiadomień dalszego użytkownika o dozwolonych zastosowaniach

Jeśli jesteś dalszym użytkownikiem substancji wymienionej w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) i stosujesz ją na podstawie...
Czytaj więcej
23. maja 2024 / AKTUALNOŚCI

Oktametylocyklotetrasiloksan (D4), dekametylocyklopentasiloksan (D5) i dodekametylocykloheksasiloksan (D6) substancje podlegające ograniczeniom na mocy rozporządzenia Komisji UE 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1328 z dnia 16 maja 2024 r Pozycja 70 w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006...
Czytaj więcej
21. maja 2024 / AKTUALNOŚCI

Przegląd unijnej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Parlament Europejski przyjął nowe środki mające na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru opakowań i zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych w UE.  Przepisy,...
Czytaj więcej
14. maja 2024 / AKTUALNOŚCI

Koncepcja niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów

Pojęcie niezbędnego zastosowania w prawodawstwie UE dotyczącym chemikaliów stanowi ramy mające na celu określenie, kiedy stosowanie niektórych substancji jest konieczne...
Czytaj więcej
Chromium
10. maja 2024 / AKTUALNOŚCI

Wniosek w sprawie ograniczeń większej liczby substancji związków chromu (VI) 

ECHA/NR/24/13  Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o poszerzenie wykazu substancji podlegającym ograniczeniom REACH. Tak aby obejmował on co najmniej...
Czytaj więcej
1 2 3 12