Pomoc w eksporcie – Korea Południowa

 

Pomoc w eksporcie – Korea Południowa
Centrum Ekotoksykologiczne
 we współpracy z ekspertami z południowokoreańskiej firmy KTR (Korea Testing & Research Institute). Oferuje doradztwo w zakresie eksportu produktów do Korei łącznie. Ze wsparciem przy badaniach, analizach i ocenie, zapewnieniem jakości, doradztwem technicznym, certyfikacją oraz szkoleniami. Oferujemy nasze doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów na rynku kanadyjskim. Wraz z kontaktami do ważnych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę i funkcjonowanie rynku dla substancji i mieszanin chemicznych.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks(at)ekotoks.pl

 Tel.: +48 32 202 90 34 / +48793988790

UPROSZCZONY EKSPORT DO KOREI POŁUDNIOWEJ WE WSPÓŁPRACY Z TESTING & RESEARCH INSTITUTE

Ustawa o rejestracji i ocenie itp. Substancji chemicznych

Ustawa o rejestracji i ocenie itp. Substancji chemicznych (K-REACH) została ogłoszona w dniu 22 maja 2013 r. Przez Ministerstwo Środowiska w Korei Południowej i weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Ustawa jest również znana jako Koreański REACH ze względu na jego podobieństwo do unijnego rozporządzenia REACH.

Zgodnie z K-REACH każdy podmiot, który zamierza wytwarzać lub importować nową substancję chemiczną. Lub istniejącą substancję chemiczną w ilości powyżej tony rocznie podlega obowiązkowi rejestracji. Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem produkcji lub importu. K-REACH określa również wymagania dotyczące zgłaszania przez przedsiębiorstwa ilości i zastosowań substancji, które produkują / importują i powiadamiania o produktach zawierających substancje niebezpieczne.

Ustawa o chemicznej kontroli (CCA)

Ustawa o kontroli substancji chemicznych (wcześniej ustawa o kontroli toksycznych chemikaliów). Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Jest to nowe prawo koncentrujące się na raportowaniu chemicznym i zapobieganiu wypadkom. Zgodnie z CCA, każda osoba. Która wytwarza lub importuje substancję chemiczną. Ma obowiązek sprawdzić, czy jej produkt chemiczny zawiera jakąkolwiek substancję regulowaną i przekazać dane do Ministerstwa Środowiska. Każda osoba, która zamierza posiadać i obsługiwać urządzenia, w których przetwarzane są toksyczne chemikalia, musi przygotować raport zawierający ocenę wpływu potencjalnej awarii chemicznej na otaczające środowisko i ludzi.

CCA wymaga również, aby każdy podmiot, w którym przetwarzane są chemikalia szczególnie niebezpieczne w ilości przekraczającej określone limity, przygotował i przedłożył plan awaryjny co pięć lat.

 

Pomoc w eksporcie – Korea Południowa
Pomoc w eksporcie – Korea Południowa