Oferta

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

  1. Zarządzania chemikaliami – doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);
  2. Usługi wsparcia legislacyjnego – dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin;
  3. REACH – rejestracja, procedura udzielania zezwoleń, IUCLID, QSAR, ocena danych, analiza luk w danych i inne;
  4. CLP – klasyfikacja, oznakowanie, notyfikacje do ECHA;
  5. Karty Charakterystyki – sporządzanie i doradztwo;
  6. E-SDS i Scenariusze Narażenia;
  7. ADR – doradztwo przy przewozie towarów niebezpiecznych
  8. Detergenty;
  9. Produkty biobójcze;
  10. Kosmetyki – ocena bezpieczeństwa, CPNP – wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;
  11. Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki – CHEMDOX;
  12. Oprogramowanie do komunikacji dalszych użytkowników – REACH Delivery;
  13. Seminaria i szkolenia, szkolenia w miejscu pracy;
  14. Outsourcing.