DETERGENTY I ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE 

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje doradztwo w zakresie wprowadzania do obrotu detergentów i środków powierzchniowo czynnych.  

Usługi związane z wprowadzanie detergentów i środków powierzchniowo czynnych na rynek UE. 

– Przygotowanie kart charakterystyki. 

– Sporządzenie arkuszy danych składników. 

– Przygotowanie etykiet. 

– Wykonanie zgłoszenia do Europejskiej Agencji Chemikaliów (w formacie PCN) 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt przez telefon +48 32 202 90 34 lub poprzez wiadomość E-mail ekotoks(at)ekotoks.pl  

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 zostanie uchylone!  Zostanie ono zastąpione poprawką do wniosku dotyczącego ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie detergentów i środków powierzchniowo czynnych zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020. 

Projekt zmiany rozporządzenia jest dostępny pod adresem: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2023/0217/COM_COM(2023)0217_PL.pdf

  • Paszport produktu 
  • Zgłoszenie do rejestru produktów 
  • Cyfrowe oznakowanie Formalna niezgodność z Rozporządzeniem: 
  • Product nie jest oznakowany 
  • Nie sporządzono paszportu produktu 
  • Niedostępna lub niekompletna dokumentacja techniczna 
  • Nośnik danych, za pośrednictwem którego wydano paszposrt produktu, nie jest zgodny z Rozporządzeniem 
  • Etykieta lub informacje dotyczące oznakowania nie zostaly dostarczone