OZNAKOWANIE CYFROWE = ETYKIETA CYFROWA 

  • Informacje na etykiecie cyfrowej dostępne za pośrednictwem nośnika danych. 
  • Informacje na etykiecie cyfrowej muszą umożliwiać wyszukiwanie. 
  • Informacje na etykiecie cyfrowej muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników w Unii. 
  • Etykieta cyfrowa musi być dostępna bezpłatnie. 
  • Etykieta cyfrowa musi być dostępna za pomocą technologii cyfrowych, które są powszechnie stosowane i kompatybilne ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi i przeglądarkami. 
  • Przechowywać przez 10 lat od momentu wprowadzenia detergentu lub środka powierzchniowo czynnego do obrotu.