SIEF

SIEF

– fora wymiany informacji o substancjach (Substance Information Exchange Forum) zostały stworzone w celu ułatwienia wymiany informacji, uniknięcia powielania badań i, jeśli to konieczne do osiągnięcia porozumienia w sprawie klasyfikacji i oznakowania.

SIEF składa się z podmiotów zainteresowanych rejestracją danej substancji. Formuje się, gdy potencjalni rejestrujący substancji na liście wstępnej rejestracji zgadzają się, że produkują lub importują substancję, która jest wystarczająco podobną, mogą być ważne wspólne przedkładanie danych .

Znajdź współrejestrujących

Dowiedz się, kto zamierza dokonać lub dokonał już rejestracji substancji. Wiele substancji zostało już zarejestrowanych. Wykaz zarejestrowanych substancji opublikowano na stronie internetowej ECHA.

Jeżeli substancja jest już zarejestrowana: dowiedz się, kto jest wiodącym rejestrującym. Taka informacja może być dostępna publicznie – jeśli rejestrującym jest np. konsorcjum, lub może być dostępna jedynie w systemie REACH-IT dla podmiotów, które wstępnie zarejestrowały daną substancję lub złożyły zapytanie.

Jeżeli substancja nie jest jeszcze zarejestrowana: znajdź dane kontaktowe potencjalnych współrejestrujących na stronach wstępnego SIEF w REACH-IT. Sprawdź swoje dane kontaktowe.

Identyczność substancji

Po nawiązaniu kontaktu z SIEF potwierdź identyczność substancji z substancją zarejestrowaną. Jeżeli substancja nie jest jeszcze zarejestrowana, przed utworzeniem SIEF sprawdź, czy substancja, którą zamierzasz zarejestrować, jest taka sama jak substancja wszystkich współrejestrujących.

Co jest ważne ?

Wszyscy rejestrujący zobowiązani są należeć do SIEF.

Uczestnicy SIEF muszą wyznaczyć wiodącego rejestrującego i przedstawienia wspólnej dokumentacji rejestracyjnej. Wspólne przedłożenie danych zawiera większą część dokumentacji technicznej, w tym klasyfikację i oznakowanie substancji, podsumowanie i, w stosownych przypadkach, propozycje dalszych badań.

Wiodący Rejestrujący

– powinien poinformować ECHA o swojej nominacji
– działa jako osoba kontaktowa dla rejestrujących inne substancje, którzy chcą wykonać ocenę danych („read across“) dla innej substancji.

Możesz zmienić swój status w SIEF
Jeśli zdecydujesz się odroczyć lub zrezygnujesz z wykonania rejestracji, możesz zmienić swój status w SIEF z aktywnego na nieaktywny. Można to zrobić przy użyciu marzędzia online REACH-IT .

Obowiązek wspólnego działania ze współrejestrującymi

Wszyscy rejestrujący tę samą substancję wchodzą w SIEF. Muszą oni prowadzić wymianę danych naukowych dotyczących substancji i dokonać wspólnej rejestracji.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – rejestracja, udzielania zezwoleń, Raport Bezpieczeństwa Chemicznego – IUCLID, Chesar, QSAR…

email: ekotoks[at]ekotoks.pl

Tel.: +48793988790