Zidentyfikowanie obowiązków przedsiębiorcy

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej firmie obejmujące między innymi przegląd posiadanych kart charakterystyki oraz sprawdzenie zgodności z wymaganiami rozporządzeń REACH i CLP.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

ZIDENTYFIKOWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY – REACH + CLP SCREENING

Zakres usług

1.  Umiejscowienie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw w ramach prawodawstwa chemicznego:

 • Dostępność i poprawność podstawowej dokumentacji – karty charakterystyki, scenariusze narażenia, a także dokumentacja wewnętrzna.
 • Rejestracja, zgłaszanie substancji, procedura udzielania zezwoleń.
 • Ustalenie obowiązków przedsiębiorcy i systemu kontroli.
 • Wypełnienie obowiązków dostawców / importerów.
 • Wypełnienie obowiązków dalszych użytkowników.

2.  Kategoryzacja substancji chemicznych: SVHC, CMR, substancje oceniane przez CoRAP, a także ocena substancji niebezpiecznych dla środowiska za pomocą oprogramowania CHEMDOX na podstawie danych od klienta.
3.  Analiza odpowiedzialności w zakresie produkcji i importu artykułów zawierających substancje chemiczne o zamierzonym uwolnieniu lub też substancje SVHC.
4. Identyfikacja niezgodności z REACH – w rezultacie uzyskana wiedza o niezgodności z wymaganiami prawnymi umożliwia identyfikację słabych punktów i obszarów, które wymagają natychmiastowej uwagi.
5. Rekomendacje – w szczególności propozycje rozwiązań i procedur do wdrożenia.

W ramach REACH+CLP SCREENING zapewniamy

1)  Raport aktualnej sytuacji w waszym przedsiębiorstwie (dokument PDF), który zawiera:

 • Identyfikację miejsca przedsiębiorstwa w odniesieniu do rozporządzenia REACH.
 • Obowiązki przedsiębiorstwa na podstawie prowadzonej działalności i pozycji w łańcuchu dostaw oraz zastosowań substancji i mieszanin chemicznych.
 • Identyfikację niezgodności z wymaganiami prawnymi, a także propozycje rozwiązań i procedur do wdrożenia.

2)  Raport kategoryzacji substancji chemicznych jako takich lub zawartych w mieszaninie stosowanych w przedsiębiorstwie (dokument PDF), który zawiera:

 • Lista substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).
 • Lista substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (CMR).
 • Lista substancji niebezpiecznych dla środowiska.
 • Lista substancji będących przedmiotem oceny CoRAP  (the Community rolling action plan) w celu zapewnienia, że produkcja i stosowanie substancji z listy CoRAP nie stwarza ryzyka dla zdrowia i środowiska.

REACH CLP

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg