REACH + CLP screening

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej firmie obejmujące między innymi przegląd posiadanych kart charakterystyki oraz sprawdzenie zgodności z wymaganiami rozporządzeń REACH i CLP.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

REACH + CLP SCREENING

Zakres usług:
1.    Umiejscowienie przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw w ramach prawodawstwa chemicznego:

  • Dostępność i poprawność podstawowej dokumentacji – karty charakterystyki, scenariusze narażenia, dokumentacja wewnętrzna;
  • Rejestracja, zgłaszanie substancji, procedura zezwoleń;
  • Ustalenie obowiązków przedsiębiorcy i systemu kontroli;
  • Wypełnienie obowiązków dostawców;
  • Wypełnienie obowiązków dalszych użytkowników.

2.    Kategoryzacja substancji chemicznych: SVHC, CMR, substancje oceniane przez CoRAP, ocena substancji niebezpiecznych dla środowiska za pomocą oprogramowania CHEMDOX na podstawie danych od klienta;
3.    Analiza odpowiedzialności w zakresie produkcji i importu artykułów zawierających substancje chemiczne o zamierzonym uwolnieniu lub substancje SVHC;
4.    Identyfikacja niezgodności z REACH – wiedza o niezgodności z wymaganiami prawnymi umożliwia identyfikację słabych punktów i obszarów, które wymagają natychmiastowej uwagi.
5.    Rekomendacje – propozycje rozwiązań i procedur do wdrożenia.

W ramach REACH+CLP SCREENING zapewniamy:
1)    Raport aktualnej sytuacji w waszym przedsiębiorstwie, który zawiera PDF document:

a.    Identyfikację miejsca przedsiębiorstwa w odniesieniu do rozporządzenia REACH;
b.    Obowiązki przedsiębiorstwa na podstawie prowadzonej działalności i pozycji w łańcuchu dostaw oraz zastosowań substancji i mieszanin chemicznych;
c.    Identyfikację niezgodności z wymaganiami prawnymi oraz propozycje rozwiązań i procedur do wdrożenia.

2)    Raport kategoryzacji substancji chemicznych jako takich lub zawartych w mieszaninie stosowanych w przedsiębiorstwie, który zawiera PDF document:

a.    Lista substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC);
b.    Lista substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (CMR);
c.    Lista substancji niebezpiecznych dla środowiska;
d.    Lista substancji będących przedmiotem oceny CoRAP  (the Community rolling action plan). Celem jest zapewnienie, że produkcja i stosowanie substancji z listy CoRAP nie stwarza ryzyka dla zdrowia i środowiska