Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne

Oferujemy przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji i wprowadzenia do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i ziołowych wyrobów do palenia:

 • Stworzenie konta w systemie ECAS przypisanie numeru identyfikacyjnego (ID) przez EU-CEG
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego dla składników – przy użyciu kreatora TPD XML oraz stworzenie dokumentacji dla składników (dokument xml)
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego dla produktu – przy użyciu kreatora TPD XML oraz stworzenie dokumentacji dla produktu (dokument xml)
 • Karta charakterystyki (dokument pdf)
 • Tekst umieszczany na etykiecie (dokument pdf)

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 32 202 90 34/+48 793 988 790 lub poprzez email: ekotoks(at)ekotoks.pl

WYROBY TYTONIOWE I PAPIEROSY ELEKTRONICZNE

Producent lub importer wprowadzający do obrotu wyroby tytoniowe papierosy elektroniczne i produkty powiązane musi spełnić wymagania nałożone przez Dyrektywę 2014/40/EU Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE.

Producent lub importer musi spełnić następujące wymagania:

  • Zarejestrować produkt
  • Dostarczyć kartę charakterystyki
  • Odpowiednio oznakować produkt