Usługi doradcze

Usługi doradcze
Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

 1. Zarządzania chemikaliami – doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);
 2. Usługi wsparcia legislacyjnego – dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin;
 3. REACH – rejestracja, procedura udzielania zezwoleń, IUCLID, QSAR, ocena danych, analiza luk w danych i inne;
 4. CLP – klasyfikacja, oznakowanie, notyfikacje do ECHA;
 5. Karty Charakterystyki – sporządzanie i doradztwo;
 6. E-SDS i Scenariusze Narażenia;
 7. ADR – doradztwo przy przewozie towarów niebezpiecznych
 8. Detergenty;
 9. Produkty biobójcze;
 10. Kosmetyki – ocena bezpieczeństwa, CPNP – wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;
 11. Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki – CHEMDOX;
 12. Oprogramowanie do komunikacji dalszych użytkowników – REACH Delivery;
 13. Seminaria i szkolenia, szkolenia w miejscu pracy;
 14. Outsourcing.
Usługi doradcze