Zarządzanie REACH

REACH & CLP AUDYTZarządzanie chemikaliamiDalszy użytkownikScenariusz narażeniaKontrola i sankcjiWprowadzenie system REACH

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej firmie (zgodnie z rozporządzeniami REACH, CLP) w celu zminimalizowania ryzyka oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy i środowisku.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE – REACH MANAGEMENT

Grupa docelowa: producenci, dostawcy i dalsi użytkownicy, bez ograniczenia ilości używanych chemikaliów, mieszanin i wyrobów. Bezpieczne stosowanie chemikaliów i mieszanin powinno być najwyższym priorytetem dla każdej firmy. Ważne jest, aby informacje na temat warunków stosowania chemikaliów i wyrobów były zgłaszane w ramach łańcucha dostaw, przy czym ostatecznym celem jest minimalizacja ryzyka w miejscu pracy, a tym samym ochrona pracowników.

W celu sprawnego funkcjonowania zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie należy zapewnić:

  1. SDS Screening – PRZEGLĄD KART CHARAKTERYSTYKI
  2. REACH + CLP Screening – ZIDENTYFIKOWANIE OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY wynikających z rozporządzeń REACH i CLP
  3. WDROŻENIE WYMAGAŃ ZAWARTYCH W e-SDS W MIEJSCU PRACY – SKALOWANIE SCENARIUSZY NARAŻENIA
  4. AKTYWNA KOMUNIKACJA Z INNYMI UCZESTNIKAMI ŁAŃCUCHA DOSTAW
  5. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY – PROCEDURY OPERACYJNE I OCENA RYZYKA
  6. OCHRONA ŚRODOWISKA

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dreamstime_l_29084295-1024x666.jpg


Więcej informacji:

Rozporządzenie REACH
Rejestracja substancji zgodnie z REACH
Karta charakterystyki
Przydatne wskazówki dotyczące wymogów i wyzwań prawodawstwa europejskiego w zakresie chemikaliów
REACH management