REACH management

REACH & CLP AUDITZarządzanie chemikaliamiDalszy użytkownikScenariusz narażeniaKontrola i sankcjiWprowadzenie system REACH

REACH management

KontaktCentrum Ekotoksykologiczne oferuje indywidualne doradztwo dotyczące
zarządzania substancjami chemicznymi, mieszaninami i wyrobami w twojej
firmie (zgodnie z rozporządzeniami REACH, CLP) w celu zminimalizowania
ryzyka oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy i środowisku.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 /
32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

REACH a CLP
 • Analiza obecnego statusu firmy i określenie obowiązków wynikających z
  rozporządzenia REACH i CLP.
 • Identyfikacja niezgodności z wymaganiami REACH i CLP oraz
  zaproponowanie rozwiązań i opracowanie procedur.
 • Kategoryzacja produktów, wyrobów (SVHC, CMR, CoRAP, substancje
  stwarzające zagrożenie dla środowiska i in.).

W celu sprawnego funkcjonowania zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie należy zapewnić:

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM w przedsiębiorstwie
 • SDS SCREENING – ANALIZA STANU KART CHARAKTERYSTYKI
 • REACH + CLP SCREENING – IDENTYFIKACJA OBOWIĄZKÓW przedsiębiorców ze względu na REACH i CLP
 • WDRAŻANIE WYMAGAŃ e-SDS – skalowanie SN
 • KOMUNIKACJA w łańcuchu dostaw
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – Zasady działania i ocena ryzyka
 • OCHRONA ŚRODOWISKA

Grupa docelowa: producenci, dostawcy i dalsi użytkownicy, bez ograniczenia ilości używanych chemikaliów, mieszanin i wyrobów. Bezpieczne stosowanie chemikaliów i mieszanin powinno być najwyższym priorytetem dla każdej firmy. Ważne jest, aby informacje na temat warunków stosowania chemikaliów i wyrobów były zgłaszane w ramach łańcucha dostaw, przy czym ostatecznym celem jest minimalizacja ryzyka w miejscu pracy, a tym samym ochrona pracowników.

Odwiedzający tę stronę również interesowali się:

Rozporządzenie REACH
Rejestracja substancji zgodnie z REACH
Karta charakterystyki
Przydatne wskazówki dotyczące wymogów i wyzwań prawodawstwa europejskiego w zakresie chemikaliów
REACH management