Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Bezpieczeństwo w miejscu pracy – procedury operacyjne i ocena ryzyka

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje opracowania instrukcji bhp a także procedur operacyjnych
dotyczących pracy z czynnikami chemicznymi zgodnie z wymaganiami kodeksu pracy oraz
Rozporządzenia
Ministra zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez
e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Usługa opracowania procedur operacyjnych obejmuje:

 1. Opracowanie procedur operacyjnych dla Państwa przedsiębiorstwa (miejsca pracy) zgodnie z rozporządzeniem REACH i odpowiednimi przepisami krajowymi:
  a.    Ocenę ryzyka;
  b.    Informację na temat miejsc wystąpienia niebezpiecznych substancji chemicznych;
  c.    Bezpieczne metody pracy i procedury technologiczne;
  d.    Środki ochronne z zapobiegawcze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka w tym
  techniczne systemy zapobiegające uwolnieniu niebezpiecznych czynników chemicznych,
  zapłonowi lub wybuchowi;
  e.    Plan awaryjny;
  f.    Instrukcje i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy;
  g.    Metodyka i częstotliwość szkoleń.

Linky:

Zarządzanie chemikaliami
SDS Screening
REACH + CLP Screening
Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS
Komunikacja w ramach łańcucha dostaw
Bezpieczeństwo w miejscu pracy