Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje opracowania instrukcji bhp a także procedur operacyjnych dotyczących pracy z czynnikami chemicznymi zgodnie z wymaganiami kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY – PROCEDURY OPERACYJNE I OCENA RYZYKA

Zakres usług

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje opracowanie procedur operacyjnych dla pracy z czynnikami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem REACH, CLP i z krajowymi wymogami.

W ramach usługi OPRACOWANIA PROCEDUR zapewniamy

Opracowanie procedur operacyjnych dla Państwa przedsiębiorstwa. (Miejsca pracy) zgodnie z rozporządzeniem REACH i rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r., zawierająca – PDF dokument:

  • Ocenę ryzyka.
  • Informację na temat miejsc wystąpienia niebezpiecznych substancji chemicznych.
  • Bezpieczne metody pracy i procedury technologiczne.
  • Środki ochronne z zapobiegawcze w celu wyeliminowania. Lub zmniejszenia ryzyka w tym techniczne systemy zapobiegające uwolnieniu niebezpiecznych czynników chemicznych, zapłonowi lub wybuchowi.
  • Plan awaryjny.
  • Instrukcje i sprzęt do udzielania pierwszej pomocy.
  • Metodyka i częstotliwość szkoleń.

Zobacz obraz źródłowy

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami. Lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Porada eksperta


Więcej informacji:

Zarządzanie chemikaliami
SDS Screening
REACH + CLP Screening
Wdrażanie wymagań zawartych w e-SDS
Komunikacja w ramach łańcucha dostaw
Bezpieczeństwo w miejscu pracy