Newsletter chemiczny


Newsletter chemiczny
Wysyłanie informacji w postaci newslettera (serwis informacyjny EkotoxInfo)

dostarczone przez firmę Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o. w języku polskim bezpłatnie. Na podstawie wniosku przesłanego przez wnioskodawcę w postaci wypełnionego formularza, lub na adres e-mail firmy: ekotoks@ekotoks.pl
Serwis informacyjny EkotoxInfo koncentruje się na prawodawstwie dotyczącym substancji i mieszanin chemicznych, produktów biobójczych, kosmetyków, wyrobów budowlanych oraz ogólnego bezpieczeństwa produktów ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo chemiczne. Informujemy również o ważnych szkoleniach, seminariach i konferencjach w tym zakresie. Głównymi źródłami informacji są Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), Komisja Europejska (EC), Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego (CEFIC) i inne źródła.

To wybór najciekawszych informacji w omawianym obszarze, więc nie wszystkie sprawozdania i teksty źródłowe poszczególnych instytucji będą przez nas tłumaczone i rozpowszechniane. Informacje wysyłamy w języku polskim. Są to zazwyczaj skrócone wiadomości tekstowe w formacie nieautoryzowanego tłumaczenia z oryginału – najczęściej w języku angielskim wraz z odpowiednimi linkami lub załącznikami. Celem serwisu EkotoxInfo jest zwrócenie uwagi na aktualne tematy, dostarczenie podstawowych informacji z różnych źródeł oraz poinformowanie o obowiązkach przedsiębiorców, o aktualnych szkoleniach i seminariach. Firma Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystane informacje lub sposób ich wykorzystania. Głęboko wierzymy, że podane informacje będą dla Państwa przydatne. Czekamy również na uwagi i sugestie dotyczące usprawnienia serwisu informacyjnego w formie newslettera – EkotoxInfo.

Prośba o udzielenie informacji
Prośba o udzielenie informacji

Subskrypcja informacji: