QSAR


Centrum Ekotoksykologiczne
 oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH- rejestracja, udzielanie zezwoleń – Raport Bezpieczeństwa Chemicznego – IUCLID, QSAR…

E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl; Tel: +48 32 202 90 34 ; skype: ekotox.polska

  QSAR
QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS 

– ilościowe zależności struktury i aktywności są metodą szacowania właściwości substancji chemicznej w zależności od jej struktury molekularnej i mają potencjał do dostarczenia informacji na temat zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi, przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu i badań na zwierzętach i zapisywania zasobów.

The QSAR Application Toolbox

aplikacja została opracowana pod auspicjami OECD i to jest oprogramowanie przeznaczone do użytku przez rządy, przemysł chemiczny i inne zainteresowane strony potrzebne do wypełnienia toksyczności danych potrzebnych do oceny zagrożenia ze strony chemikaliów.

Więcej informacji: QSAR Toolbox

QSAR

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

QSAR