QSAR

Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR)

– ilościowe zależności struktury i aktywnośći są metody szacowania właściwości substancji chemicznej w zależności od jej struktury molekularnej i mają potencjał do dostarczenia informacji na temat zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi, przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu i badań na zwierzętach i zapisywania zasobów.

The QSAR Application Toolbox

aplikacja została opracowana pod auspicjami OECD i to jest oprogramowanie przeznaczone do użytku przez rządy, przemysł chemiczny i inne zainteresowane strony potrzebne do wypełnienia (eko) toksyczności danych potrzebnych do oceny zagrożenia ze strony chemikaliów.