Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o.USŁUGI DORADCZE: pomoc przy wprowadzaniu produktów na rynek UE
REACH

Rozporządzenie REACH

Rejestracja REACH, raport bezpieczeństwa chemicznego, udzielanie zezwoleń, scenariusze narażenia, QSAR – usługi dostosowane do potrzeb klienta.

Read more
Chemický manažment

Zarządzanie chemikaliami

Potrzebne w każdej firmie używającej substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów, która chce utrzymać swoje portfolio pod kontrolą ze względu na zmiany w przepisach.

Read more
Kozmetické výrobky

Karta charakterystyki (SDS)

Opracowanie, sprawdzanie i aktualizacja oraz kompleksowe zarządzanie na rynku polskim, jak również w innych krajach Unii Europejskiej.

Read more
Biocídy

Produkty biobójcze

Pomoc przy rejestracji i uzyskiwaniu pozwoleń na obrót w Polsce i innych krajach UE.

Read more
Detergenty

Detergenty

Wymogi prawne dotyczące oznakowania a także zgłaszanie produktów na rynkach europejskich.

Read more
Kozmetické výrobky

Produkty kosmetyczne

Kompleksowe usługi przy wprowadzaniu produktów kosmetycznych na rynek w UE.

Read more
Tabakové výrobky

Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne

Pomoc w zgłaszaniu wyrobów tytoniowych i e-papierosów zgodnie z nową dyrektywą tytoniową.

Read more
Výrobky

WYROBY – PRODUCT COACHING

Obsługa klienta w zakresie wymogów prawodawstwa chemicznego, przestrzegania zobowiązań wynikających z wejścia na rynek, komunikacji z klientem i raportowania do ECHA.

Read more

Aktualności