Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o.USŁUGI DORADCZE: pomoc przy wprowadzaniu produktów na rynek UE
REACH

Rozporządzenie REACH

Rejestracja REACH, raport bezpieczeństwa chemicznego, udzielanie zezwoleń, scenariusze narażenia, QSAR – usługi dostosowane do potrzeb klienta.

Read more
Chemický manažment

Zarządzanie chemikaliami

Potrzebne w każdej firmie używającej substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów, która chce utrzymać swoje portfolio pod kontrolą ze względu na zmiany w przepisach.

Read more
Kozmetické výrobky

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki – Opracowanie, sprawdzanie i aktualizacja oraz kompleksowe zarządzanie na rynku polskim, jak również w innych krajach Unii Europejskiej.

Read more
Biocídy

Produkty Biobójcze

Pomoc przy rejestracji i uzyskiwaniu pozwoleń na obrót w Polsce i innych krajach UE.

Read more
Eksport

Pomoc w eksporcie

Doradztwo w zakresie eksportu: wsparcie w badaniach, zapewnieniu jakości i uzyskaniu certyfikacji.

Read more
Kozmetické výrobky

Produkty kosmetyczne

Kompleksowe usługi przy wprowadzaniu produktów kosmetycznych na rynek w UE.

Read more
Tabakové výrobky

Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne

Pomoc w zgłaszaniu wyrobów tytoniowych i e-papierosów zgodnie z nową dyrektywą tytoniową.

Read more
Wyroby

WYROBY I NOTYFIKACJA SCIP

Obsługa klienta w zakresie określenia substancji w wyrobach, obowiązkami
przedsiębiorcy, a także raportowaniem do ECHA poprzez bazę SCIP.

Read more

Aktualności

Projects

Regulatory risk

Celem projektu była ocena możliwości zastosowania podejścia read-across podczas rejestracji dwóch substancji wraz z oszacowaniem kosztów przedsięwzięcia.

Regulatory risk

Zespół Ekotox został poproszony o przeanalizowanie ryzyka dla kluczowej substancji stosowanej w opracowywanym nowym produkcie pod kątem możliwych działań legislacyjnych w oparciu o szeroki przegląd toksykologiczny / ekotoksykologiczny oraz przegląd pod kontem obowiązujacych przepisów.

Regulatory risk

Eksperci Ekotox zostali poproszeni o pomoc firmom wykonującym chromowaniem podczas całego procesu składania wniosku o udzielenie zezwolenia dla trójtlenku chromu stosowanego w trawieniu i chromowaniu w przemyśle motoryzacyjnym i sanitarnym.