Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o.USŁUGI DORADCZE: pomoc przy wprowadzaniu produktów na rynek UE
REACH

Rozporządzenie REACH

Rejestracja REACH, raport bezpieczeństwa chemicznego, udzielanie zezwoleń, scenariusze narażenia, QSAR – usługi dostosowane do potrzeb klienta.

Read more
Chemický manažment

Zarządzanie chemikaliami

Potrzebne w każdej firmie używającej substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów, która chce utrzymać swoje portfolio pod kontrolą ze względu na zmiany w przepisach.

Read more
Kozmetické výrobky

Karta charakterystyki (SDS)

Opracowanie, sprawdzanie i aktualizacja oraz kompleksowe zarządzanie na rynku polskim, jak również w innych krajach Unii Europejskiej.

Read more
Biocídy

Produkty biobójcze

Pomoc przy rejestracji i uzyskiwaniu pozwoleń na obrót w Polsce i innych krajach UE.

Read more
Detergenty

Detergenty

Wymogi prawne dotyczące oznakowania a także zgłaszanie produktów na rynkach europejskich.

Read more
Kozmetické výrobky

Produkty kosmetyczne

Kompleksowe usługi przy wprowadzaniu produktów kosmetycznych na rynek w UE.

Read more
Tabakové výrobky

Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne

Pomoc w zgłaszaniu wyrobów tytoniowych i e-papierosów zgodnie z nową dyrektywą tytoniową.

Read more
Výrobky

WYROBY – PRODUCT COACHING

Obsługa klienta w zakresie wymogów prawodawstwa chemicznego, przestrzegania zobowiązań wynikających z wejścia na rynek, komunikacji z klientem i raportowania do ECHA.

Read more

Warning: Missing argument 2 for Tourbillon_Labs\Simple_Widget_Title_Links\UI\Frontend::decode_widget_title() in /home/users/martin17/public_html/domains/ekotox.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-widget-title-links/src/UI/Frontend.php on line 56

Aktualności

Projekty

Więcej

Zespół Ekotox przeprowadził ocenę warunków stosowania zgodnie z dokumentacją autoryzacyjną REACH w określonych zakładach. Dla każdego zakładu produkcyjnego opracowano osobne dokumenty IDRAC (dokumenty wewnętrzne dotyczące zgodności z zezwoleniem REACH). Wszystkie etapy użytkowania zostały ocenione, odpowiednie środki zostały zidentyfikowane i zastosowane.

Eksperci Ekotox zostali poproszeni o pomoc firmom wykonującym chromowaniem podczas całego procesu składania wniosku o udzielenie zezwolenia dla trójtlenku chromu stosowanego w trawieniu i chromowaniu w przemyśle motoryzacyjnym i sanitarnym.

Zespół Ekotox został poproszony o przeanalizowanie ryzyka dla kluczowej substancji stosowanej w opracowywanym nowym produkcie pod kątem możliwych działań legislacyjnych w oparciu o szeroki przegląd toksykologiczny / ekotoksykologiczny oraz przegląd pod kontem obowiązujacych przepisów.