Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o.USŁUGI DORADCZE: pomoc przy wprowadzaniu produktów na rynek UE
REACH

Rozporządzenie REACH

Rejestracja REACH, raport bezpieczeństwa chemicznego, udzielanie zezwoleń, scenariusze narażenia, QSAR – usługi dostosowane do potrzeb klienta.

Read more
Chemický manažment

Zarządzanie chemikaliami

Potrzebne w każdej firmie używającej substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów, która chce utrzymać swoje portfolio pod kontrolą ze względu na zmiany w przepisach.

Read more
Kozmetické výrobky

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki – Opracowanie, sprawdzanie i aktualizacja oraz kompleksowe zarządzanie na rynku polskim, jak również w innych krajach Unii Europejskiej.

Read more
PRODUKTY BIOBOJCZE

Produkty Biobójcze

Pomoc przy rejestracji i uzyskiwaniu pozwoleń na obrót w Polsce i innych krajach UE.

Read more
Etykiety

Pomoc w eksporcie

Doradztwo w zakresie eksportu: wsparcie w badaniach, zapewnieniu jakości i uzyskaniu certyfikacji.

Read more
Kozmetické výrobky

Produkty kosmetyczne

Kompleksowe usługi przy wprowadzaniu produktów kosmetycznych na rynek w UE.

Read more
Tabakové výrobky

Wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne

Pomoc w zgłaszaniu wyrobów tytoniowych i e-papierosów zgodnie z nową dyrektywą tytoniową.

Read more
WYROBY I NOTYFIKACJA SCIP

WYROBY I NOTYFIKACJA SCIP

Obsługa klienta w zakresie określenia substancji w wyrobach, obowiązkami
przedsiębiorcy, a także raportowaniem do ECHA poprzez bazę SCIP.

Read more
WS

Celem projektu była rejestracja substancji chemicznej wraz z przygotowaniem pełnego dossier rejestracyjnego i raportu bezpieczeństwa chemicznego dla nowej substancji, nieklasyfikowanej jako niebezpieczna, dla tonażu 100 – 1000 ton/rok.

WS

Naszym zadaniem było uzyskanie od dostawców chemikaliów deklaracji zgodności a także zapewnienie obecności w bazie danych aktualnych i prawidłowych kart charakterystyki dla każdego surowca.

WS

Zespół Ekotox został poproszony o sprawdzanie statusu prawnego substancji chemicznych oraz wskazywanie odpowiedniej ścieżki wprowadzenia substancji na rynek zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy krajowe i europejskie odnoszące się do produktów chemicznych. Dodatkowymi zadaniami było doradztwo dotyczące możliwości i zasad wprowadzania poszczególnych substancji na rynek, analiza ewentualnych obowiązków producenta i przygotowanie wzorów oświadczeń, jeśli będą wymagane

Aktualności

SZKOLENIA

Centrum Ekotoksykologiczne organizuje szkolenia i seminaria z zakresu zarządzania substancjami chemicznymi, w obszarach: prawo chemiczne, REACH, CLP, produkty biobójcze, kosmetyki, detergenty, wyroby tytoniowe, SCIP, PCN, UFI …

Więcej szkoleń:

Konferencja REACH 2024 będzie konferencją hybrydową, która odbędzie się osobiście w Bratysławie i jednocześnie będzie transmitowana online. Główne tematy: PRAWO UE DOTYCZĄCE CHEMIKALIÓW, REACH 2.0, implikacje rejestracji REACH, współczynnik MAF, chemikalia w małych ilościach, polimery, ocena ryzyka, egzekwowanie, zarządzanie chemikaliami, narzędzia i rozwiązania…

Jak rozporządzenie CLP wpływa na zawartość kart charakterystyki?

Wymagania REACH i CLPZapraszamy na webinar, w którym postaramy się uporządkować. Państwa wiedzę dotyczącą Rozporządzenia REACH oraz CLP, a także obowiązków jakie z nich wynikają dla przedsiębiorców.

SCIP

SCIP – zgłaszanie wyrobów Zapraszamy na webinar, podczas którego omówimy szczegółowo obowiązki przedsiębiorców dotyczące wyrobów oraz techniczne aspekty obsługi bazy SCIP.