REACH KONFERENCJA Bratislava 2024

Konferencja REACH 2024 będzie konferencją hybrydową, która odbędzie się osobiście w Bratysławie i jednocześnie będzie transmitowana online.
Główne tematy: PRAWO UE DOTYCZĄCE CHEMIKALIÓW, REACH 2.0, implikacje rejestracji REACH, współczynnik MAF, chemikalia w małych ilościach, polimery, ocena ryzyka, egzekwowanie, zarządzanie chemikaliami, narzędzia i rozwiązania…

Konferencja REACH 2024 organizowana jest po raz trzynasty i gromadzi wykładowców i uczestników z różnych sektorów przemysłu, władz państwowych, środowisk akademickich i innych interesariuszy.
Prawodawstwo REACH osiągnęło ważny kamień milowy i REACH 2.0. jest przed nami.
Sprostanie wszystkim nowym wymaganiom będzie wyzwaniem.

Językiem konferencji REACH 2024 jest wyłącznie język angielski.

KOMPLETNY PROGRAM I REJESTRACJA