Uzupełnienie dokumentacji produktowej, zarządzanie chemikaliami

Uzupełnienie dokumentacji produktowej, zarządzanie chemikaliami
Klient

Producent z branży garbarskiej.

Kontekst

Dążenie do efektywnego zarządzania chemikaliami jest inicjatywą podejmowaną w wielu branżach. Jest to związane zarówno z wymaganiami Rozporządzenia REACH jak i z rosnącą dbałością o środowisko naturalne oraz o bezpieczeństwo pracowników i konsumentów. Kontrola oddziaływania stosowanych chemikaliów na środowisko i zdrowie ludzi jest możliwa jedynie przy posiadaniu pełnej wiedzy na ich temat i dlatego pełna dokumentacja każdego ze stosowanych produktów chemicznych jest kluczowa w zarządzaniu chemikaliami.

Uzyskanie optymalnej dokumentacji produktowej było potrzebne klientowi do pozytywnego przejścia zewnętrznego audytu i uzyskania certyfikacji jakościowej.

Cele projektu

Naszym zadaniem było uzyskanie od dostawców chemikaliów deklaracji zgodności a także zapewnienie obecności w bazie danych aktualnych i prawidłowych kart charakterystyki dla każdego surowca.

Podejście

W ramach realizacji projektu wykonano przegląd kart charakterystyki posiadanych przez klienta i zidentyfikowano karty, które wymagają aktualizacji.

Przygotowano również szablony dokumentów dla dostawców oraz zindywidualizowaną komunikację z dostawcami zawierającą listę błędów w kartach charakterystyki oraz prośbę o przekazanie wypełnionych oświadczeń. Otrzymane dokumenty zebrano i zweryfikowano.

Rezultat projektu

Uzupełnienie dokumentacji produktowej, zweryfikowanie oczekiwań dotyczących komunikacji z dostawcami.

Zespół Ekotox zajmujący się projektem

Aleksandra Zachariasiewicz

Więcej projektów

Uzupełnienie dokumentacji produktowej, zarządzanie chemikaliami