Więcej projektów

Project

Weryfikacja statusu prawnego nowych substancji

Klient Instytut Naukowy. Kontekst Istnieje szereg ograniczeń dotyczących stosowania i wprowadzania do obrotu substancji chemicznych. Równolegle z zaprojektowaniem syntezy nowej ...
Czytaj Dalej
Project

Uzupełnienie dokumentacji produktowej, zarządzanie chemikaliami

Klient Producent z branży garbarskiej. Kontekst Dążenie do efektywnego zarządzania chemikaliami jest inicjatywą podejmowaną w wielu branżach. Jest to związane ...
Czytaj Dalej
Project

Rejestracja REACH substancji – Lead dossier

Klient Producent surowców chemicznych. Kontekst Obowiązek rejestracji REACH dotyczy substancji produkowanych lub importowanych na teren EOG w ilości powyżej 1 ...
Czytaj Dalej
Project

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA TRITLENEK CHROMU

Klient Firmy zajmujące się chromowaniem powierzchni. Kontekst Uzyskanie zezwolenia REACH na zastosowania trójtlenku chromu jest skomplikowanym procesem ze względu na ...
Czytaj Dalej
Project

REGULATORY RISK R&D – OCENA PROFILU TOKSYKOLOGICZNEGO I STATUSU PRAWNEGO SUBSTANCJI

Klient Producent materiałów dla przemysłu motoryzacyjnego. Kontekst Opracowanie i wdrożenie nowego produktu / materiału dla przemysłu motoryzacyjnego jest czasochłonnym i ...
Czytaj Dalej
Project

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PODEJŚCIA PRZEKROJOWEGO (READ-ACROSS) PODCZAS TWORZENIA DOSSIER REJESTRACYJNYCH

Klient Producent surowców chemicznych. Kontekst Obowiązek rejestracji REACH dotyczy substancji produkowanych lub importowanych na teren EOG w ilości powyzej 1 ...
Czytaj Dalej