Weryfikacja statusu prawnego nowych substancji

Weryfikacja statusu prawnego nowych substancji

Klient

Instytut Naukowy.

Kontekst

Istnieje szereg ograniczeń dotyczących stosowania i wprowadzania do obrotu substancji chemicznych. Równolegle z zaprojektowaniem syntezy nowej substancji chemicznej. I jej innowacyjnego zastosowania należy sprawdzić czy jej wprowadzenie na rynek. Nie jest obwarowane zakazami lub ograniczeniami.

Cele projektu

Zespół Ekotox został poproszony o sprawdzanie SPS chemicznych oraz wskazywanie odpowiedniej ścieżki wprowadzenia substancj na rynek zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy krajowe i europejskie odnoszące się do produktów chemicznych. Dodatkowymi zadaniami było doradztwo dotyczące możliwości i zasad wprowadzania poszczególnych substancji na rynek, analiza ewentualnych obowiązków producenta i przygotowanie wzorów oświadczeń, jeśli będą wymagane

Podejście

Wykonano przegląd aktualnych aktów prawnych ustanawiających różnorakie ograniczenia we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Każdorazowo weryfikowano dane substancje pod względem ich obecności w wykazach, również w tzw. pozycjach grupowych z uwzględnieniem ich budowy chemicznej i właściwości.

W celu zidentyfikowania niebezpiecznych właściwości substancji oraz potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska przeszukiwano dostępne bazy danych.

Oceniono również ryzyko wprowadzenia restrykcji prawnych dla substancji biorąc pod uwagę obecne ograniczenia a także planowane i rozważane działania.

Rezultat projektu

Uzyskanie wiedzy przez klienta o statusie prawnym poszczególnych substancji i ewentualnych ograniczeń istotnych dla produkcji.

Projekt jest częścią współpracy stałej z instytutem.

Zespół Ekotox zajmujący się projektem

Aleksandra Zachariasiewicz

Iwona Wronka

Aneta Grzesińska

Więcej projektów

Weryfikacja statusu prawnego nowych substancji