WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA TRITLENEK CHROMU

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA TRITLENEK CHROMU

Klient

Firmy zajmujące się chromowaniem powierzchni.

Kontekst

Uzyskanie zezwolenia REACH na zastosowania trójtlenku chromu jest skomplikowanym procesem ze względu na dużą liczbę zainteresowanych stron, w tym dalszych użytkowników związanych z branżą. Oprócz wymogów wynikających wprost z rozporządzenia REACH dodatkowe wymagania dotyczące dokumentacji wynikają z decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 2019 r. (w innej sprawie, ale mającej wpływ na praktykę procedowania w komitecie REACH i w innych zainteresowanych instytucjach w przypadku sporządzania i przedkładania dokumentacji wniosku o zezwolenie REACH). Na koniec dochodzi również decyzja Parlamentu Europejskiego o przekształceniu i ponownym złożeniu wniosku o zezwolenie przez konsorcjum CTAC.  Firmy galwanotechniczne postanowiły zatem złożyć wniosek o zezwolenie bezpośrednio, tworząc małe konsorcjum do celów udzielenia zezwolenia obejmujące 2 zastosowania.

Cele projektu

Eksperci Ekotox zostali poproszeni o pomoc firmom wykonującym chromowaniem podczas całego procesu składania wniosku o udzielenie zezwolenia dla trójtlenku chromu stosowanego w trawieniu i chromowaniu w przemyśle motoryzacyjnym i sanitarnym.

Podejście

Główny wnioskodawca zawarł umowę z Ekotox na kompleksowe usługi mające na celu osiągnięcie zezwolenia dla małego konsorcjum firm galwanotechnicznych.

Zastosowania uwzględnione we wniosku:

Zastosowanie 1: Przemysłowe zastosowanie trójtlenku chromu do wytrawiania, obróbki wstępnej w funkcjonalnym powlekaniu elektrolitycznym o charakterze dekoracyjnym.

Zastosowanie 2: Przemysłowe zastosowanie trójtlenku chromu do funkcjonalnego powlekania elektrolitycznego o charakterze dekoracyjnym w przemyśle motoryzacyjnym i sanitarnym.

Zaczęliśmy od osobistych wizyt w każdym z zakładów uczestniczących w konsorcjum. Prace doprowadziły do przygotowania wymaganych dokumentów: raportu bezpieczeństwa chemicznego, analizy społeczno-ekonomicznej, analizy alternatyw i planu zastąpienia.

Rezultat projektu

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia zostały przygotowane i wniosek o udzielenie zezwolenia został złożony do ECHA w ustalonym wcześniej terminie.

Zespół Ekotox zajmujący się projektem

Martin Murín

Więcej projektów

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA TRITLENEK CHROMU