REGULATORY RISK R&D – OCENA PROFILU TOKSYKOLOGICZNEGO I STATUSU PRAWNEGO SUBSTANCJI

REGULATORY RISK R&D – OCENA PROFILU TOKSYKOLOGICZNEGO I STATUSU PRAWNEGO SUBSTANCJI
Klient

Producent materiałów dla przemysłu motoryzacyjnego.

Kontekst

Opracowanie i wdrożenie nowego produktu / materiału dla przemysłu motoryzacyjnego jest czasochłonnym i kosztownym procesem, dlatego ważne jest, aby wszystkie części, w tym używane substancje chemiczne, nie podlegały żadnym ograniczeniom/zezwoleniom narzuconym przez przepisy.

Cele projektu

Zespół Ekotox został poproszony o przeanalizowanie ryzyka dla kluczowej substancji stosowanej w opracowywanym nowym produkcie pod kątem możliwych działań legislacyjnych w oparciu o szeroki przegląd toksykologiczny / ekotoksykologiczny oraz przegląd pod kontem obowiązujacych przepisów.

Podejście

Wykonano przegląd literatury w celu zidentyfikowania niebezpiecznych właściwości substancji oraz potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Oceniono również ryzykow wprowadzenia restrykcji prawnych dla substancji biorąc pod uwagę obecne ograniczenia a także planowane i rozważane działania.

Rezultat projektu

Wykonany raport R&D o ryzyku regulacyjnym prezentujący status substancji i prognozy na 5-10 lat.

Zespół Ekotox zajmujący się projektem

Martin Murín
Martina Kubáňová

REGULATORY RISK R&D – OCENA PROFILU TOKSYKOLOGICZNEGO I STATUSU PRAWNEGO SUBSTANCJI

Więcej projektów