Detergenty

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi doradcze związane z wprowadzaniem na rynek detergentów. Przygotowanie pełnej dokumentacji i oznakowania.

  • Przygotowanie treści etykiet
  • Tworzenie kart charakterystyki
  • Przygotowanie arkusza składników dla personelu medycznego oraz listy składników do publikacji
  • Zgłaszanie mieszanin niebezpiecznych w krajowych centrach zatruć


Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie 
+48 793 988 790 / 32 202 90 34 lub przez e-mail:  ekotoks(at)ekotoks.pl

DETERGENTY

Dnia 8 października 2005 weszło w życie rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2004 w sprawie detergentów, które ujednoliciło przepisy we wszystkich państwach członkowskich i wprowadziło nową definicję detergentu.

Detergent oznacza jakąkolwiek substancję lub mieszaninę zawierającą mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne; przeznaczoną do procesów prania, mycia i czyszczenia. Detergenty mogą mieć różną postać (płyn, proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka itp.) i wprowadzane są do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do celów przemysłowych.

Inne produkty, uważane za detergenty, to:

  • „Pomocnicza mieszanina piorąca”, przeznaczona do zamaczania (wstępne pranie), płukania lub wybielania ubrań, domowej bielizny itp.,
  • „Preparat zmiękczający do płukania tkanin”, przeznaczony do zmiany chwytu tkaniny, w procesach, wykonywanych po operacji prania,
  • „Mieszanina czyszcząca”, przeznaczona do różnego rodzaju mycia w gospodarstwie domowym i/lub do oczyszczania innych powierzchni (np.: materiałów, produktów, maszyn, urządzeń mechanicznych, środków transportu i wyposażenia dodatkowego, instrumentów, aparatów itd.),
  • „Inne mieszaniny czyszczące, myjące i piorące”, przeznaczone do jakichkolwiek innych procesów prania, mycia i czyszczenia.

Rozporządzenie w sprawie detergentów wprowadza dwie zasadnicze zmiany dotyczące podatności na biodegradację środków powierzchniowo czynnych stosowanych w detergentach:

  • wymóg potwierdzenia całkowitej biodegradacji tlenowej dla środków powierzchniowo czynnych stosowanych w detergentach.
  • objęcie kryteriami biodegradacji również kationowych i amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych.

Do badania podatności na biodegradację należy stosować metody wymienione w załączniku III A Rozporządzenia. Kryterium podatności na biodegradację całkowitą stanowi 60%-owa mineralizacja (rozkład do dwutlenku węgla, wody i soli mineralnych) w okresie 28 dni.

Detergenty muszą być również odpowiednio oznakowane. Oznakowanie to dotyczy zawartości niektórych składników, a także wskazówek dotyczących dozowania. Na etykiecie powinien pojawić się adres strony internetowej na której znajduje się dostępny arkusz składników. Dodatkowo obowiązują wszystkie zasady oznakowania wynikające z rozporządzenia 1272/2008 (CLP).