WYMOGI DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA 


A. Ogólne wymagania dotyczące etykietowania 
 • Detergenty i środki powierzchniowo czynne wprowadzane do obrotu w opakowaniach jednostkowych lub w formie wkładów muszą być etykietowane. 
 • Fizyczna etykieta lub nośnik danych są dostarczane przez dostawcę, który udostępnia detergent na rynku bezpośrednio użytkownikowi końcowemu w formie wkładu/uzupełnienia. 
 • The label language of the country where the products are placed on the market 
B. Informacje na etykiecie 
 • Rodzaj numeru, numer partii lub inny element umożliwiający ich identyfikację. 
 • Nazwa producenta, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy i e-mail, pod którym można się z nim skontaktować. 
 • Nazwa i nazwa handlowa produktu. 
 • Zawartość detergentu lub środka powierzchniowo czynnego zgodnie z częścią A załącznika V do rozporządzenia. 
 • Instrukcja użytkowania i specjalne środki ostrożności (jeśli dotyczy) 
C. Szczegółowe informacje dotyczące produktów luzem podaje się w dokumentacji towarzyszącej 
 • Rodzaj numeru, numer partii lub inny element umożliwiający ich identyfikację. 
 • Nazwa producenta, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy i e-mail, pod którym można się z nim skontaktować. 
 • Nazwa i nazwa handlowa produktu. 
D. Etykieta konsumenta detergentów i detergentów do automatycznych zmywarek do naczyń zawiera następujące informacje 
 • Rodzaj numeru, numer partii lub inny element umożliwiający ich identyfikację. 
 • Nazwa producenta, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy i adres e-mail, pod którym można się z nim skontaktować. 
 • Nazwa i nazwa handlowa produktu. 
 • Zawartość detergentu lub środka powierzchniowo czynnego zgodnie z częścią A załącznika V do rozporządzenia. 
 • Instrukcja użytkowania i specjalne środki ostrożności (jeśli dotyczy) 
 • Informacje na temat dawkowania zgodnie z częścią B załącznika V do niniejszego rozporządzenia 
Formy etykietowania 
 • na etykiecie fizycznej lub 
 • na etykiecie cyfrowej i powielone na etykiecie fizycznej 

Elementy etykiety (część B) umieszczane na etykiecie fizycznej lub na etykiecie cyfrowej.  

Informacje o dozowaniu detergentów konsumenckich mogą być podane na etykiecie cyfrowej, a uproszczona tabela dawkowania jest wystarczająca na etykiecie fizycznej. 

W przypadku gdy detergenty są udostępniane na rynku bezpośrednio użytkownikowi końcowemu w formie wkładu, elementy etykiety (część B) mogą być umieszczane wyłącznie na etykiecie cyfrowej, a informacje o dozowaniu detergentów przeznaczonych dla konsumentów mogą być również umieszczane na etykiecie fizycznej.