Format scenariusza narażenia

Co to jest scenariusz narażenia?Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażeniaCzy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?Inne źródła informacji

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH – opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki wraz ze scenariuszami narażenia oraz wdrożenie zawartych w nich wymagań w Waszej firmie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie +48 793 988 790 / 32 202 90 34  lub przez e-mail: ekotoks@ekotoks.pl

-Format SN nie jest oficjalnie określony. Panuje zatem dowolność co do formy w jakiej odpowiednie informacje powinny być zawarte. Jako ułatwienie dla przedsiębiorców zostały opracowane standardowe formaty scenariuszy narażenia przez stowarzyszenia branżowe. W Polsce podobny dokument został opracowany przez Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki w Instytucie Chemii Przemysłowej.

STANDARDOWE FORMATY SCENARIUSZY NARAŻENIA

Informacje, które należy zawrzeć w scenariuszu narażenia są dostępne w wydanym przez ECHA Poradniku na temat wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego.

Użyteczne informacje można znaleźć także w Części D Poradnika ECHA: Przygotowanie SN i oraz w Części F: Format raportu bezpieczeństwa chemicznego.


SCENARIUSZ NARAŻENIA
Co to jest scenariusz narażenia?
Format scenariusza narażenia
Treść scenariusza narażenia
Czy twoje zastosowanie jest uwzględnione w scenariuszu narażenia od dostawcy?
Jak postępować jeśli wasze zastosowania nie są wymienione w rozszerzonej karcie charakterystyki?
Jak wprowadzić informacje ze scenariusza narażenia do karty charakterystyki mieszanin?
Jak zgłosić własne warunki użytkowania do ECHA?
Inne źródła informacji