EkotoxInfo 12/2022 

<strong>EkotoxInfo 12/2022</strong> 

EkotoxInfo 12/2022 

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo.
W
podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

 1. Reforma europejskich ram regulacyjnych w dziedzinie chemikaliów (REACH) zostaje opóźniona
 2. Projekt zmiany rozporządzenia CLP COM (2022) 748 wersja ostateczna
 3. Zmiana załączników IV i V dotyczących POP
 4. CoRAP: 24 substancje, które zostaną poddane ocenie w latach 2023-2025
 5. KCH – kontrola kart charakterystyki 2023
 6. Webinaria – styczeń i luty 2023
 7. Konferencja REACH w Bratysławie w terminie 22-23 maja 2023
 1. Reforma europejskich ram regulacyjnych w dziedzinie chemikaliów (REACH) zostaje opóźniona

Reforma europejskich ram regulacyjnych w dziedzinie chemikaliów, znana jako REACH, została opóźniona o rok. Wywołało to konsternację co do postępów Unii Europejskiej w zakresie kontroli szkodliwych chemikaliów mających wpływ na zdrowie ludzi i stan środowiska. W związku
z opóźnieniem reforma nie zostanie zakończona podczas trwania obecnej kadencji Komisji Europejskiej.

 • Projekt zmiany rozporządzenia CLP COM (2022) 748 wersja ostateczna

Pakiet zmian rozporządzenia CLP ma na celu:

 1. zapewnienie, żeby wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne, w tym o właściwościach ED, PBT, vPvB, PMT oraz vPvM, były odpowiednio i jednolicie sklasyfikowane w całej UE;
 • poprawę skuteczności informowania o zagrożeniach poprzez uczynienie etykiet bardziej dostępnymi i czytelnymi dla użytkowników substancji chemicznych oraz zapewnienie przedsiębiorstwom większej elastyczności, zmniejszając tym samym obciążenia administracyjne bez obniżania poziomów bezpieczeństwa;
 • dopilnowanie, aby przepisy dotyczące klasyfikacji zagrożeń chemicznych i informowania o nich były stosowane przez wszystkie odpowiednie podmioty w łańcuchu dostaw.
 • Zmiana załączników IV I V dotyczących POP

ROZPORZĄDZENIE (EU) 2022/2400 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 listopada 2023 r.  zmieniające załączniki IV I V do rozporządzenia (EU) 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

Ekotox news: https://ekotox.pl/news/zmiana-zalacznikow-iv-i-v-dotyczacych-trwalych-zanieczyszczen-organicznych-pop/

 • CoRAP: 24 substancje, które zostaną poddane ocenie w latach 2023-2025

CoRAP: 24 substancje zostały wytypowane do oceny przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w ramach wspólnotowego kroczącego planu działań (CoRAP) na lata 2023-2025. W 2023 r. poddanych ocenie ma zostać 5 substancji, natomiast w latach 2024-2025 – 19 substancji.

Ekotox news: https://ekotox.pl/news/corap-24-substancje-ktore-zostana-poddane-ocenie-w-latach-2023-2025/

 • KCH – kontrola kart charakterystyki 2023

Zapowiadane są inspekcje UE w celu kontroli kart charakterystyk (KCH) i ich zgodności z nowym Załącznikiem II REACH.

W 2023 r. w ramach ogólnounijnego projektu dotyczącego egzekwowania przepisów (REF-11) zostanie zwrócona uwaga na jakość informacji zawartych w kartach charakterystyki.

Ekotox news: https://ekotox.pl/news/kch-kontrola-kart-charakterystyki-w-2023-roku/

 • Webinaria – styczeń i luty 2023

Dostępny jest już plan dostępnych webinariów w zakresie przepisów UE dotyczących chemikaliów i nie tylko w pierwszej połowie roku 2023:

https://trainingeu.eu/pl/webinaria/

 • Konferencja REACH w Bratysławie w terminie 22-23 maja 2023

Centrum Ekotoksykologiczne wraz z partnerami i przedstawicielami Cefic, Eurometaux, EPMF, zapraszają do udziału w Konferencji REACH w Bratysławie w maju 2023 roku. Z przyjemnością przedstawiamy tematy, które będą poruszane podczas konferencji, są one dostępne do wglądu pod adresem:

https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERS

Centrum Ekotoksykologiczne jest firmą konsultingową, która świadczy usługi w zakresie m. in. zarządzania chemikaliami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przygotowania raportów bezpieczeństwa chemicznego, kart charakterystyki, scenariuszy narażania, zgłoszeń produktów (REACH, CLP, SDS, SCIP, PCN, UFI i inne). Oferuje również doradztwo w zakresie produktów biobójczych, detergentów, kosmetyków czy wyrobów tytoniowych.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail, zadzwoń lub skontaktuj się poprzez formularz.

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


CENTRA EKOTOX- wsparcie doradcze: https://ekotox.pl

Konsultacje, szkolenia i webinaria online: https://ekotoxtraining.com/