Zmiana załączników IV i V dotyczących Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (POP)

Zmiana załączników IV i V dotyczących Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (POP)

Zmiana załączników IV i V dotyczących Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (POP)

Opublikowano zmiany do rozporządzenia regulującego kwestie trwałych zanieczyszczeń organicznych na podstawie Konwencji Sztokholmskiej.

ROZPORZĄDZENIE (EU) 2022/2400 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 listopada 2022 r.  zmieniające załączniki IV I V do rozporządzenia (EU) 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

Rozporządzenie (EU) 2022/2400: Publications Office (europa.eu)