REACH Lista Kandydacka = 233 wpisy

REACH Lista Kandydacka = 233 wpisy

REACH Lista Kandydacka = 233 wpisy

Helsinki, 17 stycznia 2023 r. – ECHA dodała dziewięć substancji chemicznych do listy kandydackiej ze względu na stwarzane przez nie niebezpieczeństwo. Są to substancje stosowane są na przykład w uniepalniaczach, farbach i powłokach, tuszach i tonerach, plastyfikatorach oraz w produkcji masy celulozowej i papieru.

Substancje wpisane na listę kandydacką w dniu 17 stycznia 2023 r.:

1,1′-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]253-692-337853-59-1
2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol201-236-979-94-7
4,4′-sulphonyldiphenol201-250-580-09-1
Barium diboron tetraoxide237-222-413701-59-2
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof
Isobutyl 4-hydroxybenzoate224-208-84247-02-3
Melamine203-615-4108-78-1
Perfluoroheptanoic acid and its salts
reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine473-390-7

Komitet państw członkowskich ECHA potwierdził dodanie tych substancji do listy kandydackiej. Lista kandydacka zawiera obecnie 233 wpisy – niektóre z nich to grupy substancji, więc sumaryczna liczba substancji, których dotyczą zapisy jest większa.

Substancje te mogą w przyszłości zostać umieszczone na liście substancji podlegających procedurze zezwoleń. Jeśli substancja znajduje się na tej liście, jej stosowanie będzie zabronione, chyba że firmy wystąpią o zezwolenie, a Komisja Europejska zezwoli im na dalsze jej stosowanie.

Konsekwencje wpisania substancji na Listę Kandydacką

Zgodnie z rozporządzeniem REACH przedsiębiorstwa muszą wypełnić dodatkowe obowiązki, gdy substancja, którą stosują lub produkują– w postaci własnej, w mieszaninach lub w wyrobach – znajduje się na liście kandydackiej.

Importerzy i producenci wyrobów będą musieli powiadomić ECHA, jeśli ich wyrób zawiera substancję z listy kandydackiej w ilości powyżej 0,1% w ciągu sześciu miesięcy od daty umieszczenia jej na liście (17 stycznia 2023 r.). Dostawcy substancji znajdujących się na liście kandydackiej, dostarczanych w postaci własnej lub w mieszaninach, muszą dostarczyć swoim klientom kartę charakterystyki.

Dostawcy wyrobów zawierających substancję z listy kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1 % (wagowo) muszą dodatkowo przekazać swoim klientom i konsumentom informacje umożliwiające ich bezpieczne stosowanie. Konsumenci mają prawo zapytać dostawców, czy kupowane przez nich produkty zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy.

Zgodnie z ramową dyrektywą w sprawie odpadów przedsiębiorstwa muszą również powiadamiać ECHA, jeśli dostarczane przez nie wyroby zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy w stężeniu powyżej 0,1 % (wagowo). Obowiązek ten dotyczy każdego uczestnika łańcucha dostaw za wyjątkiem sprzedawczów detalicznych. Przekazane informacje są publikowane w bazie danych ECHA dotyczącej substancji potencjalnie niebezpiecznych w produktach (SCIP).

Strona internetowa ECHA News:

https://echa.europa.eu/-/echa-adds-nine-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Więcej informacji o substancjach SVHC: https://ekotox.pl/reach/svhc/

Szkolenia, webinary, Konferencja REACH 2023: https://trainingeu.eu/pl/