Karty charakterystyki – zmiany 2022

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Tłumaczenie kart dostępne w wielu językach. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl  Tel.: 32 202 34 90 / +48793988790

UWAGA! Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących kart charakterystyki

Od stycznia 2023 roku karty charakterystyki powinny zostać opracowane zgodnie z najnowszym szablonem karty charakterystyki, określonym w rozporządzeniu 2020/878/UE. Wszystkie dotychczasowe karty, nieuwzględniające zmian można stosować maksymalnie do 31 grudnia 2022r.

Nie odkładaj działań na ostatnią chwilę, aktualizacja dokumentów wymaga czasu! Przeprowadź audyt w swoim przedsiębiorstwie, zaplanuj pracę i bądź zgodny z wymaganiami na czas. Dzięki temu będziesz mógł racjonalnie rozłożyć koszty i uniknąć pochopnych decyzji podejmowanych pod presją czasu.

Jak przygotować się do zmian:

Należy zacząć od dobrze opracowanego planu działania, aby skutecznie i maksymalnie szybko wdrożyć wymagania legislacyjne. Typowy plan działania obejmuje następujące kroki:

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje pełne wsparcie – przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy oszczędzając Twój czas, lub pomożemy Ci w realizacji wybranych zadań. Korzyści płynące dla Twojej firmy to:

Pamiętaj o dodatkowych wymaganiach, które mogą Cię obowiązywać!

* sprawdź czy wyroby które produkujesz, importujesz lub dystrybuujesz zawierają substancje SVHC >0,1%. Jeżeli tak, pamiętaj o obowiązkowym zgłoszeniu wyrobu w europejskiej bazie SCIP.

* dla produktów klasyfikowanych jako mieszaniny niebezpieczne, od 2021r. wymaga się podawania kodu UFI na etykiecie produktu. Kod UFI charakteryzujący mieszaninę oraz jej skład musi zostać zarejestrowany w europejskim systemie Poison Center Notification PCN.

NAJNOWSZE ZMIANY W KARTACH CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej 2020/878 weszły w życie nowe regulacje związane z kartą charakterystyki. Według nowych przepisów w karcie charakterystyki będzie trzeba uwzględnić stężenia graniczne, charakterystykę nanopostaci cząstek oraz zawrzeć informacje na temat bezpieczeństwa substancji, między innymi jej wpływu na funkcjonowanie układu hormonalnego (zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605).

Obowiązujący dotychczas format karty, nieuwzględniający zmian Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 charakterystyki będzie można stosować maksymalnie do 31 grudnia 2022 r. Po tym terminie wszystkie karty charakterystyki muszą być zgodne z nowymi wytycznymi.

Powyższe rozporządzenie wprowadza zmiany w formacie karty charakterystyki, uwzględnia nowe podsekcje i modyfikuje brzmienie tytułów niektórych podsekcji. Nowy format można stosować od 1 stycznia 2021 r., a zmiany dotyczą między innymi:

 • konieczności podania w kartach specyficznych stężeń granicznych, współczynników mnożenia i szacunków toksyczności ostrej ustalonych zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP);
 • obowiązku umieszczenia w karcie charakterystyki informacji dotyczącej nanopostaci lub zestawu podobnych nanopostaci, określając charakterystykę cząstek;
 • obowiązku podania informacji dotyczących właściwości substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605;
 • sekcji 3 karty charakterystyki obligującej między innymi do podania:
  • substancji powodujących zagrożenie po aspiracji w stężeniu ≥ 1 %
  • substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w stężeniu ≥ 0,1 %.

Ponadto rozporządzenie:

 • modyfikuje obecnie obowiązujące właściwości fizykochemiczne i wprowadza możliwość uwzględnienia w sekcji 9 nowych informacji;
 • wyodrębnia nową podsekcję 11.2 dotyczącą innych informacji o zagrożeniach;
 • wprowadza nową podsekcję 12.6 mówiącą o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego;
 • zmienia brzmienie poszczególnych podsekcji w sekcji 14.

1 stycznia 2021 r. to również data obowiązywania nowego systemu zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych zgodnie z załącznikiem VIII rozporządzenia WE 1272/2008 i związanego z tym zgłoszeniem nr UFI (oraz notyfikacji PCN). Będzie on musiał pojawić się w sekcji 1.1 kart charakterystyki tych produktów, które są sprzedawane luzem, transportowane w cysternach, rurociągach lub z innych powodów nie mogą posiadać etykiety.


Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Webinaria – kursy i szkolenia

Szkolenia, webinaria

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PODSTAWY PRAWNE
FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI
DODATKOWE INFORMACJE

Exit mobile version