Format karty charakterystyki

FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI

Obecnie obowiązującym aktem prawnym regulującym format karty charakterystyki jest Rozporządzenie Komisji  (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Poniżej link do rozporządzenia:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020R0878

SDS

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

  • nowych wymogów dla nanopostaci substancji;
  • dostosowania przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS;
  • dostosowania do przepisów załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP);
  • wymogów odnoszących się do substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego;
  • obowiązku umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego, współczynnika mnożenia i szacunku toksyczności ostrej ustalonej zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Karta charakterystyki składa się z 16 następujących tytułów sekcji zgodnie z art. 31 ust. 6 oraz dodatkowo ich wymienionych podtytułów, z wyjątkiem sekcji 3, w której należy uwzględnić jedynie odpowiednio podsekcję 3.1 albo 3.2:

Obecny format karty charakterystyki przedstawia się następująco:

Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Centrum Ekotoksykologiczne 
oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki, a także doradztwo w zakresie obowiązku dostarczania karty charakterystyki.
Tłumaczenie kart dostępne w wielu językach. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl  Tel.: 32 202 34 90 / +48793988790

Formularz kontaktowy