EkotoxInfo 11/2022

EkotoxInfo 11/2022

EkotoxInfo 11/2022

Szanowni Państwo, 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo. W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

 1. Substancje odzyskiwane nie spełniają wymagań REACH
 2. Propozycje ograniczeń bisfenolu i kreozytu
 3. Opublikowano raport potrzeb regulacyjnych kolejnych substancji
 4. Program kontroli substancji i produktów importowanych 2023-2025
 5. Baza SCIP dostępna w krajach EEA
 6. Rewizja rozporządzenia REACH zostanie opóźniona
 7. Zmiany w składnikach kosmetyków
 8. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla bezpiecznych chemikaliów
 9. Wspólnotowy kroczący plan działań na lata 2021-2023
 10. Nowa lista alergenów w kosmetykach w 2023 roku
 11. Zaktualizowano przewodnik dot. skuteczności produktów biobójczych
 12. Przypomnienie o mijającym terminie aktualizacji kart charakterystyki

Substancje odzyskiwane nie spełniają wymagań REACH

W przeprowadzanym badaniu sprawdzano, czy substancje uzyskane z odpadów spełniają warunki zwolnienia rejestracji substancji -aż 26% substancji naruszało warunki w zakresie REACH. ECHA zaleca krajowym organom kontrolnym monitorować sytuację substancji odzyskiwanych aby poprawiać bezpieczeństwo ludzi i środowiska. W związku z tym w najbliższym czasie można spodziewać się zwiększonych kontroli substancji rejestrowanych oraz podlegających zwolnieniom w REACH.

https://ekotox.pl/news/co-czwarta-substancja-odzyskiwana-z-odpadow-niezgodna-z-reach/

Propozycje ograniczeń bisfenolu i kreozotu

Propozycje ograniczeń opublikowano dla:

• 4,4′-izopropylidenodifenolu (bisfenol A) oraz innych bisfenoli i pochodnych bisfenolu o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną dla środowiska (Niemcy)

https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e1853413ea?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221109

• kreozot i substancje pokrewne  (Francja)

https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e187fd0b65?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221109

Opublikowano raport potrzeb regulacyjnych kolejnych substancji

Obecnie dostępny jest raport dotyczący grupy substancji kwasu parabenowego, soli i estrów.

https://echa.europa.eu/documents/10162/3448017/GMT_310_Paraben_acid_salts_and_esters_Report_public_25989_en.pdf/7c9e3c51-a5e7-cba6-f651-9bde1f5ef362?t=1667289050628&utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221109

Program kontroli substancji i produktów importowanych 2023-2025

Forum ds. egzekwowania przepisów ustaliło nowy program kontroli na lata 2023-2025. Inspekcje sprawdzą egzekwowanie przepisów REACH dla importu substancji, mieszanin chemicznych oraz wyrobów. Zwiększy się również zakres współpracy pomiędzy inspektorami, a organami celnymi.

https://ekotox.pl/news/program-kontroli-substancji-i-produktow-importowanych-2023-2025/

Baza SCIP dostępna w krajach EEA

Od 7 listopada firmy z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii mogą składać do ECHA zgłoszenia dotyczące swoich produktów zawierających substancje SVHC. Przypominamy, że w przypadku krajów UE obowiązek przesyłania powiadomień SCIP dla wyrobów rozpoczął się w styczniu 2021 r.

https://echa.europa.eu/pl/-/eea-countries-can-soon-notify-to-scip-database

Rewizja rozporządzenia REACH zostanie opóźniona

18 października 2022 r. Komisja Europejska przyjęła program prac Komisji na 2023 r., w którym rewizja rozporządzenia REACH została przełożona na koniec 2023 r.

https://ekotox.pl/news/rewizja-rozporzadzenia-reach-zostanie-opozniona/

Zmiany w składnikach kosmetyków

10 listopada Komisja Europejska opublikowała nowe rozporządzenie, zmieniające załączniki do rozporządzenia kosmetycznego, które wprowadza ograniczenia w stosowaniu składników kosmetycznych. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu – 01.12.2022.

https://ekotox.pl/news/zmiany-w-skladnikach-kosmetykow/

Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla bezpiecznych chemikaliów

Strategiczny plan badań i innowacji w zakresie chemikaliów (SRIP) określa plan nawiązujący do Europejskiego Zielonego Ładu i podkreśla kluczowe obszary badań i innowacji odpowiedzialnych za tworzenie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów i materiałów.

Guidance for safe and sustainable chemicals and materials published (europa.eu)

Wspólnotowy kroczący plan działań na lata 2021-2023

Wspólnotowy kroczący plan działań ustala substancje priorytetowe do oceny, która ma na celu wyjaśnić obawy co do ewentualności występowania zagrożeń dla zdrowia ludzkiego lub środowiska w związku z wytwarzaniem lub stosowaniem tych substancji. Ocena może spowodować włączenie substancji np. na listę CMR, ED, PBT i regulować ich dalsze stosowanie.

https://ekotox.pl/news/corap-wspolnotowy-kroczacy-plan-dzialan-2021-2023/

Nowa lista alergenów w kosmetykach w 2023 roku

Poprawka do rozporządzenia kosmetycznego obejmuje rozszerzenie listy substancji alergizujących. Projekt jest już przygotowany, a jego publikacja planowana jest na przełomie pierwszego/drugiego kwartału 2023 roku.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_6171_00_e.pdf

Zaktualizowano przewodnik dot. skuteczności produktów biobójczych

Zaktualizowano wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR) Tom II – Ocena i ocena skuteczności (Części B+C). Aktualizacja obejmuje rozdział dotyczący środków dezynfekcyjnych dla produktów typu 1-5. Załączniki 1-4 zostały również zaktualizowane w oparciu o ostatnio opracowane i opublikowane normy europejskie.

ae2e9a18-82ee-2340-9354-d82913543fb9 (europa.eu)

Przypomnienie o mijającym terminie aktualizacji kart charakterystyki

Przypominamy, że wraz z końcem grudnia mija termin na dostosowanie kart charakterystyki do nowych wymagań.

https://ekotox.pl/karta-charakterystyki-sds/zmiany-w-kartach-charakterystyki/

CENTRA EKOTOX- wsparcie doradcze https://ekotox.pl

Konsultacje, szkolenia i webinaria online: https://ekotoxtraining.com/