CoRAP – Wspólnotowy kroczący plan działań 2021-2023

CoRAP – Wspólnotowy kroczący plan działań 2021-2023

CoRAP – Wspólnotowy kroczący plan działań 2021-2023

ECHA 8.12.2020

https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209

Projekt dotyczy corocznej aktualizacji CoRAP i obejmuje trzy kolejne lata 2021–2023.

Zawiera substancje podejrzane o stwarzanie zagrożenia dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. 

Ocena substancji jest procesem na mocy rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 (art. 44–48), który umożliwia wyjaśnienie takich potencjalnych zagrożeń1. Projekt CoRAP zawiera trzy nowe substancje w porównaniu z obecnym CoRAP 2020-2022.

 58 substancji jest podzielonych do oceny w latach 2021, 2022 i 2023, a 8 planowano do oceny w 2021 r.

Na podstawie 60 substancji zawartych obecnie w aktualizacji CoRAP opublikowanej w dniu 18 marca 2020 r. państwa członkowskie wskazały pięć substancji do wycofania, ponieważ na podstawie nowych informacji lub zmian okoliczności ocena jest postrzegana jako ocena o niskim priorytecie lub niepotrzebna.

 W roku 2021 następujące substancje będą poddane ocenie:

201-240-0    79-97-0        4,4′-isopropylidenedio-cresol;

202-025-4    90-93-7        4,4′-bis(diethylamino)benzophenone;

203-253-7                        4-methylanisole;

253-249-4     36878-20-3   Bis(nonylphenyl)amine;

283-044-5     84539-55-9   Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts;

400-370-7                        6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene;

405-420-1     n.a.              EDDHMAFEK;

938-828-8     n.a.              Iron(III) chloride, complex with reaction products of 2,2′-(ethane-1,2-diyldiimino)diacetic acid, formaldehyde, phenol and potassium hydroxide.

Centrum Ekotoksykologiczne

Więcej informacji – https://ekotox.pl/


Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

  • Zarządzania chemikaliami – doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);
  • Usługi wsparcia legislacyjnego – dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin;
  • REACH – rejestracja, procedura udzielania zezwoleń, IUCLID, QSAR, ocena danych, analiza luk w danych i inne;
  • CLP – klasyfikacja, oznakowanie, notyfikacje do ECHA;
  • Karty Charakterystyki – sporządzanie i doradztwo;
  • E-SDS i Scenariusze Narażenia;
  • Kosmetyki – ocena bezpieczeństwa, CPNP – wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;
  • Detergenty;
  • Produkty biobójcze;
  • Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki – CHEMDOX;

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.

Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks(at)ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://ekotox.pl  

https://www.facebook.com/ekotoxcentrum/