Co czwarta substancja odzyskiwana z odpadów niezgodna z REACH

Co czwarta substancja odzyskiwana z odpadów niezgodna z REACH

Co czwarta substancja odzyskiwana z odpadów niezgodna z REACH

W przeprowadzanym badaniu sprawdzano, czy substancje uzyskane z odpadów spełniają warunki zwolnienia rejestracji substancji w ramach REACH. Otrzymane wyniki pokazały, że 26% substancji naruszało warunki w zakresie:

  • tożsamości substancji odzyskanej z pierwotną, zarejestrowaną w REACH
  • dostępności informacji na temat bezpiecznego stosowania

ECHA zaleca operatorom odpadów poszerzenie wiedzy na temat przepisów dotyczących substancji odzyskiwanych, a także zebranie informacji w jaki sposób substancje będą wykorzystywane przez ich klientów. Ponadto organy krajowe powinny monitorować sytuację odzyskiwanych substancji wprowadzanych na rynek i poprawiać bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

ECHA zaleca włączenie tematu odzyskiwania substancji z odpadów w zakres ogólnounijnego projektu egzekwowania prawa oraz rewizję przewodnika dotyczącego odpadów i substancji odzyskiwanych.

https://echa.europa.eu/pl/-/one-in-four-substances-recovered-from-waste-non-compliant-with-reach

Firma Centrum Ekotoksykologiczne pomoże Ci sprawdzić czy podlegasz pod przepisy rozporządzenia REACH, czy możesz skorzystać ze zwolnienia, lub przeprowadzi Cię przez cały proces rejestracyjny.

https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/