Rewizja rozporządzenia REACH zostanie opóźniona

Rewizja rozporządzenia REACH zostanie opóźniona

Rewizja rozporządzenia REACH zostanie opóźniona

18 października 2022 r. Komisja Europejska przyjęła program prac Komisji na 2023 r., w którym rewizja rozporządzenia REACH została przełożona na koniec 2023 r. (legislative, incl. impact assessment, Article 114 TFEU, Q4 2023). 

„Po konsultacjach z kluczowymi interesariuszami zaproponujemy ukierunkowaną zmianę przepisów dotyczących rejestracji, oceny i autoryzacji chemikaliów (REACH) w celu zapewnienia europejskiej przewagi konkurencyjnej i innowacji poprzez promowanie zrównoważonych chemikaliów, uproszczenie i usprawnienie procesu regulacyjnego, zmniejszenie obciążenia oraz ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska.”

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cwp_2023.pdf

Ekotox centers REACH webpages: https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/

Ekotox webinars and training portal: https://ekotoxtraining.com/