Program kontroli substancji i produktów importowanych 2023-2025

Program kontroli substancji i produktów importowanych 2023-2025

Program kontroli substancji i produktów importowanych 2023-2025

Na ostatnim, listopadowym spotkaniu forum ds. egzekwowania przepisów uzgodniło kolejny projekt, w którym zbada czy przedsiębiorstwa wypełniają obowiązki z zakresu REACH dla produktów importowanych spoza UE. Inspekcje sprawdzą egzekwowanie przepisów dla importu substancji, mieszanin chemicznych oraz wyrobów.

Kontrole zaplanowane są na lata 2023-2025 i angażują organy krajowe państw członkowskich. W ramach projektu prowadzone będą również prace nad dalszym rozwojem i wzmocnieniem istniejącej współpracy między inspektorami REACH a organami celnymi.

Poprzednie wyniki pokazały, że aż 23% skontrolowanych produktów importowanych było niezgodnych z wymogami określonymi w prawie UE, w związku z tym ECHA postanowiła podjąć odpowiednie działania.

All news – ECHA (europa.eu)

Jeśli potrzebujesz wsparcia w określeniu swoich obowiązków w zakresie importu substancji i produktów – zapraszamy do kontaktu.