Aktualności

Aktualności

25. stycznia 2023 / AKTUALNOŚCI

ECHA: Kontrole kompletności dokumentacji rejestracyjnej REACH

Rejestracje REACH – ECHA rozpocznie sprawdzanie kompletności zarówno nowych dokumentacji rejestracyjnych, jak i istniejących dossier po aktualizacji pod kątem najnowszych...
Czytaj więcej
25. stycznia 2023 / AKTUALNOŚCI

EkotoxInfo 1/2023 

Szanowni Państwo, Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo. W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:...
Czytaj więcej
23. stycznia 2023 / AKTUALNOŚCI

REACH Lista Kandydacka = 233 wpisy

Helsinki, 17 stycznia 2023 r. – ECHA dodała dziewięć substancji chemicznych do listy kandydackiej ze względu na stwarzane przez nie...
Czytaj więcej
11. stycznia 2023 / AKTUALNOŚCI

EkotoxInfo 12/2022 

Szanowni Państwo,  Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo.W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy: Reforma...
Czytaj więcej
11. stycznia 2023 / AKTUALNOŚCI

KCH – kontrola kart charakterystyki w 2023 roku

Unijne inspekcje skupią się w 2023 r. na kontroli kart charakterystyki (Safety Data Sheets – SDS) w ramach ogólnounijnego projektu...
Czytaj więcej
11. stycznia 2023 / AKTUALNOŚCI

CoRAP: 24 substancje, które zostaną poddane ocenie w latach 2023-2025

Państwa członkowskie planują ocenę 24 substancji w latach 2023-2025. CoRAP: 24 substancje zostały wytypowane do oceny przez państwa członkowskie Unii...
Czytaj więcej
11. stycznia 2023 / AKTUALNOŚCI

Zmiana załączników IV i V dotyczących Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (POP)

Opublikowano zmiany do rozporządzenia regulującego kwestie trwałych zanieczyszczeń organicznych na podstawie Konwencji Sztokholmskiej. ROZPORZĄDZENIE (EU) 2022/2400 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY...
Czytaj więcej
11. stycznia 2023 / AKTUALNOŚCI

Projekt zmiany Rozporządzenia CLP przedstawiony przez KE

Komisja Europejska 19 grudnia opublikowała swój wniosek dotyczący rozporządzenia CLP.ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady...
Czytaj więcej
30. listopada 2022 / AKTUALNOŚCI

Stosowanie środków chemicznych na gryzonie

W maju 2021 r. Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o wydanie opinii w sprawie oceny porównawczej antykoagulujących i antywitaminowych...
Czytaj więcej
29. listopada 2022 / AKTUALNOŚCI

Unieważnienie klasyfikacji dwutlenku tytanu

W 2016 r. właściwy francuski organ złożył do Europejskiej Agencji Chemikaliów wniosek o zaklasyfikowanie dwutlenku tytanu jako substancji rakotwórczej. W...
Czytaj więcej
1 2 3 8
Exit mobile version