Więcej aktualności archiwalnych

11. kwietnia 2024 / AKTUALNOŚCI

Unia Europejska zmienia zastosowania niektórych nanomateriałóww produktach kosmetycznych

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/858 z dnia 14 marca 2024 r.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 w sprawie kopolimeru...
Czytaj więcej
9. kwietnia 2024 / AKTUALNOŚCI

Diizocyjaniany w miejscu pracy: OEL i BEL dla ołowiu i jego związków nieorganicznych 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/869   z dnia 13 marca 2024 r.   w sprawie zmiany dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego...
Czytaj więcej
9. kwietnia 2024 / AKTUALNOŚCI

Wpływ 21. ATP na rozporządzenie CLP 

Wchodzi w życie najnowsza aktualizacja 21. ATP – dostosowanie do postępu technicznego do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania...
Czytaj więcej
Ekotox Newsletter
9. kwietnia 2024 / AKTUALNOŚCI

EkotoxInfo 03/2024  

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE DETERGENTÓW (REFIT)  Detergenty, jako codzienny produkt konsumencki i przemysłowy, mają znaczący wpływ na środowisko poprzez zanieczyszczenie...
Czytaj więcej
9. kwietnia 2024 / AKTUALNOŚCI

Ołów w miejscu pracy: nowe wartości OEL i BEL dla ołowiu i jego związków

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/869z dnia 13 marca 2024,  w sprawie zmiany dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i...
Czytaj więcej
9. kwietnia 2024 / AKTUALNOŚCI

ECHA: Druga data zgodności powiadomień ośrodków zatruć minęła bez zakłóceń 

Załącznik VIII do rozporządzenia CLP - od 1 stycznia 2024 r. wszystkie niebezpieczne mieszaniny przeznaczone wyłącznie do użytku przemysłowego, wprowadzane...
Czytaj więcej
9. kwietnia 2024 / AKTUALNOŚCI

Kontrola PCN – Forum egzekwowania prawa ECHA 

Helsinki, 25 marzec 2024.  Forum ds. egzekwowania przepisów ECHA przygotowuje projekt mający na celu sprawdzenie, czy dostawcy poinformowali ośrodki kontroli...
Czytaj więcej
9. kwietnia 2024 / AKTUALNOŚCI

Retinol, octan retinylu, palmitynian retinylu (witamina A) + inne substancje ograniczone w produktach kosmetycznych  

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/996, z dnia 3 kwietnia 2024 r.zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu...
Czytaj więcej
30. stycznia 2024 / AKTUALNOŚCI

Metyloparaben w kosmetykach – nowa opinia 

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów OPINIA SCCS w sprawie Metyloparabenu  (CAS No. 99-76-3, EC No. 202-785-7) przyjęta w drodze procedury...
Czytaj więcej
30. stycznia 2024 / AKTUALNOŚCI

5 nowych niebezpiecznych substancji chemicznych dodanych do listy kandydackiej REACH

Agencja ECHA dodała pięć nowych substancji chemicznych do listy kandydackiej.  Jedna z nich wykazuje właściwości toksyczne dla reprodukcji, trzy są...
Czytaj więcej
1 2 3 11