Więcej aktualności archiwalnych

Rejestrujący MŚP
6. września 2023 / AKTUALNOŚCI

Rejestracja REACH; Rejestrujący MŚP: sprawdź, czy dobrze określiłeś wielkość swojego przedsiębiorstwa do 25 września 2023r.!

Mikro, małe i średnie przedsiebiorstwa powinny upewnić się, czy podczas rejestracji substancji w systemie REACH-IT prawidłowo określiły wielkość prowadzonej działalności. W...
Czytaj więcej
export
4. września 2023 / AKTUALNOŚCI

Kolejne 35 niebezpiecznych substancji chemicznych dodanych do rozporządzenia w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC).

W związku ze zmianą unijnego rozporządzenia w sprawie zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) eksporterzy z Unii Europejskiej mają obowiązek informować...
Czytaj więcej
11. sierpnia 2023 / AKTUALNOŚCI

Aktualizacja listy alergenów zapachowych, które muszą pojawić się na opakowaniach produktów kosmetycznych

Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1545 z dnia 26 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)...
Czytaj więcej
31. lipca 2023 / AKTUALNOŚCI

Opublikowano ograniczenia dotyczące formaldehydu

Ograniczenia dotyczące formaldehydu Ograniczenie dotyczące formaldehydu i substancji uwalniających formaldehyd zostało przyjęte przez Komisję w dniu 14 lipca 2023 r., zostało...
Czytaj więcej
31. lipca 2023 / AKTUALNOŚCI

Aktualizacja rozporządzenia CLP 07/2023

Dwa rozporządzenia zmieniające załącznik VI do CLP, rozporządzenia 2023/1434 i 2023/1435, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym w dniu 11 lipca i wchodzą...
Czytaj więcej
REACH Poland
10. lipca 2023 / AKTUALNOŚCI

Nowy projekt UE dotyczący egzekwowania przepisów dotyczących sprzedaży chemikaliów online

Forum Egzekwowania Przepisów Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) ogłosiło dwa duże projekty mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami odnoszącymi się...
Czytaj więcej
UFI PCN
30. czerwca 2023 / AKTUALNOŚCI

Mieszaniny do zastosowania przemysłowego – obowiązek zgłoszenia do PCN – zbliżający się termin zgodności ustalony na styczeń 2024 r.

Przypominamy o zbliżającym się terminie zgłaszania do centrum zatruć mieszanin niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do użytku przemysłowego - 1 styczeń 2024...
Czytaj więcej
EU REACH
30. czerwca 2023 / AKTUALNOŚCI

Nowe dwie niebezpieczne substancje dodane do Listy Kandydackiej UE REACH  

ECHA dodała dwie nowe substancje chemiczne do Listy Kandydackiej.  Jedna jest klasyfikowana jako szkodliwa dla rozrodczości, druga jest bardzo trwała...
Czytaj więcej
REACH konferencja 2023
4. maja 2023 / AKTUALNOŚCI

Konferencja REACH 2023 – 22-23 Maj; Okazja do spotkania i dyskusji.

Już po raz 13 mamy przyjemność organizować konferencję REACH, która gromadzi prelegentów i uczestników z różnych sektorów przemysłu, przedstawicieli władz,...
Czytaj więcej
EU
21. kwietnia 2023 / AKTUALNOŚCI

Nowe klasy zagrożenia dla substancji i mieszanin w Unii europejskiej

Komisja Europejska opublikowała delegowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie CLP, które określa nowe klasy zagrożenia oraz kryteria klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin....
Czytaj więcej
1 2 3 9