Prośba o udzielenie informacji


Prośba o udzielenie informacji
Wysyłanie informacji w postaci newslettera (serwis informacyjny EkotoxInfo)

dostarczone przez firmę Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o. w języku polskim bezpłatnie. Na podstawie wniosku przesłanego przez wnioskodawcę. W postaci wypełnionego formularza. Lub na adres e-mail firmy: ekotoks@ekotoks.pl
Serwis informacyjny EkotoxInfo koncentruje się na prawodawstwie dotyczącym substancji. I mieszanin chemicznych, produktów biobójczych, kosmetyków. Wyrobów budowlanych oraz ogólnego bezpieczeństwa produktów. Z naciskiem na bezpieczeństwo chemiczne. Informujemy również o ważnych szkoleniach, seminariach i konferencjach. W tym zakresie. Głównymi źródłami informacji są Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA). Komisja Europejska (EC). Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego (CEFIC). I inne źródła.

To wybór najciekawszych informacji w omawianym obszarze. Więc nie wszystkie sprawozdania poszczególnych instytucji będą przez nas tłumaczone i rozpowszechniane. Informacje wysyłamy w języku polskim. Są to zazwyczaj skrócone wiadomości tekstowe w formacie nieautoryzowanego tłumaczenia z oryginału. Najczęściej w języku angielskim wraz z odpowiednimi linkami lub załącznikami. Celem serwisu EkotoxInfo jest zwrócenie uwagi na aktualne tematy. Dostarczenie podstawowych informacji z różnych źródeł oraz poinformowanie. O aktualnych szkoleniach, seminariach. Firma Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Za wykorzystane informacje lub sposób ich wykorzystania. Głęboko wierzymy, że podane informacje będą dla Państwa przydatne. Czekamy również na uwagi i sugestie dotyczące usprawnienia serwisu informacyjnego – EkotoxInfo.

Prośba o udzielenie informacji

Subskrypcja informacji:

Exit mobile version