Pomoc w eksporcie – Kanada

Centrum Ekotoksykologiczne we współpracy z ekspertami z kanadyjskiej firmy HDTS Chemicals Inc. oferuje kompleksowe usługi doradcze dla przedsiębiorców pragnących prowadzić eksport substancji i mieszanin chemicznych do Kanady. Oferujemy nasze doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów na rynku kanadyjskim, wraz z kontaktami do ważnych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę i funkcjonowanie rynku dla substancji i mieszanin chemicznych.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks(at)ekotoks.pl

Tel.: +48 32 202 90 34 / +48793988790

UŁATWIONY EKSPORT DO KANADY WE WSPÓŁPRACY Z HDTS CHEMICALS INC.

Kanadyjski Reprezentant dla Importu substancji i mieszanin chemicznych

Zagraniczne podmioty, aby móc eksportować swoje towary do Kanady, musza posiadać kanadyjskiego przedstawiciela, który będzie działał w ich imieniu. HDTS Chemicals Inc. pełni rolę Reprezentanta dla importu od 2001 roku. Ich rolą jest wypełnienie prawnych obowiązków importera na rynku kanadyjskim. We współpracy oferujemy pomoc w sprzedaży i marketingu na terenie  Kanady z uwzględnieniem prawa ochrony środowiska (Canadian Environmental Protection Act  – CEPA) i w szczególności regulacji dotyczących zgłaszania nowych substancji (New Substances Notification Regulations – NSNR). HDTS Chemicals Inc. Dokonuje wszystkich niezbędnych zgłoszeń i rejestracji wymaganych dla substancji i mieszanin chemicznych. Ochrona wszelkich danych i transakcji jest zagwarantowana umowami o zachowaniu poufności.

Jak działa Reprezentant dla Importu?

Kiedy Environment Canada otrzymuje pakiet zgłoszeniowy NSN od przedsiębiorstwa, które planuje import lub produkcję nowej substancji chemicznej, ocena dokumentów jest przeprowadzana wspólnie z Health Canada. Odpowiednie organy oceniają czy istnieje prawdopodobieństwo niekorzystnego wpływu substancji na środowisko lub zdrowie ludzi. Aby ułatwić ten proces pakiet NSN musi zawierać wymagane dane administracyjne i techniczne i musi zostać dostarczony do odpowiedniego urzędu przed planowanym importem lub produkcją.
HDTS Chemicals wspiera zagranicznych producentów w wypracowaniu strategii wprowadzenia chemikaliów i polimerów na kanadyjski rynek działając jako przedstawiciel lub Reprezentant dla Importu.

Oferowane usługi:

  • Powiadomienie o nowej substancji (NSN)
  • Kanadyjski przedstawiciel dla NSN
  • Reprezentant dla Importu dla NSN
  • Tworzenie i weryfikacja kanadyjskich kart charakterystyki
Exit mobile version