Produkty biobójcze – 03/2022

Produkty biobójcze – 03/2022

Produkty biobójcze – 03/2022

Podsumowanie marcowego spotkania KPB (Komitetu Produktów Biobójczych)

W trakcie spotkania komitet przyjął 3 opinie dla substancji czynnych.

  1. Nie poparto zastosowania ditiocyjanianu metylenu do stosowania w slimicydach (PT12), ponieważ stanowi on niedopuszczalne zagrożenie dla środowiska którego skutków nie można złagodzić. Substancja jest szeroko stosowana w procesach papierniczych w celu zapobiegania lub kontrolowania wzrostu szlamu/śluzu.
  2. Poparto zatwierdzenie octanu (13Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-ylu w grupie 19 (PT19) – feromonu stosowanego do odstraszania lub zwabiania organizmów szkodliwych (bezkręgowców i kręgowców).
  3. W sprawie odnowienia stosowania propikonazoluw środkach do konserwacji drewna (PT8) komisja stwierdziła, że jako substancja toksyczna dla reprodukcji i zaburzająca funkcjonowanie układu hormonalnego spełnia kryteria wykluczenia. Komisja Europejska podejmie dalsze działania, aby uzyskać więcej informacji na temat odstępstwa od kryteriów wykluczenia, w szczególności na temat odpowiednich i wystarczających alternatyw dla różnych klas zastosowań.

Ponadto komisja przyjęła następujące cztery pozytywne opinie w sprawie pozwoleń unijnych:

  • Propan-1-ol – PT1
  • Propan-2-ol – PT2 i PT4
  • Kwas L-(+) mlekowy –  PT2
  • Aktywny chlor uwalniany z podchlorynu sodu – PT2

Jedna opinia w sprawie zezwolenia unijnego dotycząca aktywnego chloru uwalnianego z podchlorynu sodu została odroczona i zostanie przyjęta w drodze procedury pisemnej.

Teraz Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi UE podejmie ostateczną decyzję o zatwierdzeniu substancji czynnych.

Przedsiębiorcy stosujący wymienione substancje w powyższych grupach produktowych, po ich oficjalnym zatwierdzeniu, będą musieli ubiegać się o rejestrację w procedurach europejskich aby utrzymać produkty na rynku.

Link ECHA Podsumowanie marcowego spotkania Komitetu Produktów Biobójczych

Link Ekotox Produkty biobójcze

expert advice
https://trainingeu.eu/pl