Nowe przepisy dot. produktów biobójczych w Niemczech – 31 marca 2022r.

Nowe przepisy dot. produktów biobójczych w Niemczech – 31 marca 2022r.

Nowe przepisy dot. produktów biobójczych w Niemczech – 31 marca 2022r.

Produkty biobójcze wprowadzone na rynek niemiecki przed 26 sierpnia 2021 r. muszą zostać potwierdzone/ ponownie zgłoszone do 31 marca 2022 r., jeśli produkt ma nadal pozostać na rynku.

BAuA (Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) w Niemczech opublikował nowe wymagania dotyczące krajowych zezwoleń na produkty biobójcze: „Neues Meldeverfahren für Biozidprodukte„. 

Oprócz informacji, które należało przedłożyć w ramach poprzedniego zgłoszenia, wszystkie nowe powiadomienia muszą zawierać:

  • Stężenie substancji czynnej w produkcie biobójczym;
  • Informację o zgodności z art. 95 Rozporządzenia UE o produktach biobójczych (BPR);
  • Dowody na przypisaną skuteczność produktu biobójczego.

Zignorowanie wymogu zgłoszenia będzie oznaczało, że produkt nie powinien zostać wprowadzony na rynek niemiecki.

Ekotox Centers świadczy usługi doradcze i wsparcie dla klientów wprowadzających produkty biobójcze na rynki krajów członkowskich UE.

Advice