Wymagania dotyczące informacji rejestracyjnych substancji w ramach REACH

Wymagania dotyczące informacji rejestracyjnych substancji w ramach REACH

Wymagania dotyczące informacji rejestracyjnych substancji w ramach REACH

ECHA zaktualizowała swoje zalecenia dotyczące informacji składanych podczas rejestracji substancji chemicznych, aby pomóc przedsiębiorcom ulepszyć ich dokumentację rejestracyjną. Agencja dodała więcej porad dotyczących stosowania podejścia przekrojowego oraz wagi przekazywanych dowodów. Dodatkowo rozwinięte zostały zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób zweryfikować i ulepszyć dossier w oparciu o obserwacje uzyskane podczas weryfikacji zgodności, a także ze względu na niedawne zmiany w wymaganiach informacyjnych REACH.

Udoskonalenia dotyczą w szczególności przepisów w jaki sposób stosować podejście przekrojowe oraz wagę dowodów, a także w jaki sposób łączyć oba podejścia celem uzyskania jak najbardziej poprawnych wyników. Wykorzystanie powyższych podejść umożliwia zrezygnowanie z przeprowadzania badań na zwierzętach, o ile można realnie uzasadnić ich wykorzystanie do oceny właściwości substancji chemicznych.

Zalecenia obejmują również sugestie dotyczące podejścia przekrojowego między substancjami o nieznanym lub zmiennym składzie (UVCB), złożonymi produktami reakcji lub materiałami biologicznymi, a także dodatkowe porady dotyczące ustalania dawki do badań toksyczności.

Rejestrujący powinni sprawdzić zmienione załączniki do rozporządzenia REACH, a także najnowsze zalecenia i w razie potrzeby zaktualizować swoją rejestrację REACH, aby zapewnić zgodność swojej dokumentacji z wymogami informacyjnymi.

Pełna informacja na stronie: https://echa.europa.eu/sk/-/how-to-make-your-registration-fulfil-reach-information-requirements

Informacje dotyczące rejestracji REACH: https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/